General / cyffredinol

General / cyffredinol

Our News is individually relevant

Safe Subscription is ensured

Join online and save!

FAST Swimming Memberships now available

Aelodaeth nofio FAST (techneg dull nofio a ffitrwydd)

Actif Club Easter Holiday fun!

Clwb Actif Gwyliau’r Pasg

Cymry Coch

We are Red!

HURRY… SALE MUST END 31 MARCH

BRYSIWCH… SÊL YN DOD I BEN 31 MAWRTH

Amser i ddathlu!

Party time!

NEW Actif Club Passport programmes launched

Rhaglenni Aml-chwaraeon NEWYDD i Blant wedi lansio

Ymunwch ar-lein I arbed

Rhaglenni Aml-chwaraeon NEWYDD i Blant yn lansio'n fuan, y cyntaf yng Nghymru!

Llithro i lawr y llethrau!

NEW Junior Multi sport programmes launch soon and set to be the first in Wales!

Let’s hit the slopes!

NEW! Christmas Swimming timetables

NEWYDD! Amserlenni Nofio dros y Nadolig

Chwilbedlo Rhithwir yng Nghanolfannau Hamdden Castell Newydd Emlyn a Sanclêr

Virtual Spin in Newcastle Emlyn and St Clears Leisure Centres

New! 2018 Fitness class timetables

Newydd! Amserlenni dosbarthiadau ffitrwydd 2018

Rhaglenni nofio cynhwysol

Inclusive swimming programmes

Top marks for Carmarthen Leisure Centre!

Marciau llawn i Ganolfan Hamdden Caerfyrddin!

Arbedion i Fyfyrwyr

Pleidleisiwch dros eich arwr chwaraeon

Student Membership Savings

Vote for your sporting hero

NEW! Fitness Timetables

NEWYDD! Amserlenni fftrwydd

NEWYDD! Boogie Bounce

NEW! Boogie Bounce

Baby Let's Move

Symud i'r Babi

Thank you for your support

Diolch am eich cefnogaeth

Peidiwch â cholli’ch cyfle!

Don't misss out!

Born to run: Take part in Carmarthenshire’s newest Parkrun routes

Hwyl Clwb Actif yn parhau

Hyfforddiant cyn dechrau’r tymor ar gyfer eich clwb chwaraeon

Actif Club fun continues

Pre-season training for your sports club

Dai’s success story – 6 months and 3 stone lighter

Stori wych, diolch i Synrgy Llwyddiant Dai - 6 mis a 3 stôn yn ysgafnach

Hyfforddwr Clwb Sboncen Caerfyrddin yn cael cydnabyddiaeth

Carmarthen Squash Club coach gets recognised

Parkrun Penigamp: Cymerwch ran yn llwybrau newydd Parkrun Sir Gar

Clwb Actif - Gadewch I hwyl yr haf ddechrau!

Mae eich ymarfer newydd wella!

Actif Club - Let the summer fun begin!

Your workout just got better!

Every child should learn to swim

Dylai pob plentyn ddysgu nofio

Kettlercise Combat MX

Kettlercise Combat MX

Rush Hockey starts this July!

Hoci carlam yn dechrau mis Gorffennaf yma!

NEWYDD! Amserlenni Nofio dros yr Haf

NEW Summer Swimming timetables

Save with a Leisure Saver Card

Cadwch yn heini am lai gyda Cherdyn Hamdden Saver

New Junior Term Timetables

Get Summer Ready!

Amserlenni Tymor Iau Newydd

Paratowch at yr haf!

Llongyfarchiadau i nofwyr FAST!

Well done to our FAST swimmers!

Cyfle i Enwebu Seren Chwaraeon

Nominate a Sports Star

Dosbarthiadau Rhithwir

Virtual Classes

Actif Story Time Sessions

NEWYDD! Sesiynau Amser Stori Actif

Dosbarth y Mis: Bootcamp

Class of the month: Bootcamp

Newydd! Amserlenni Dosbarthiadau Ffitrwydd 

NEWYDD! Amserlenni Nofio

New Fitness Class timetables

NEW! Swimming timetables

Tour of the Month – Hit the Slopes!

Taith y Mis - Y Llethrau amdani!

Ymarfer cyn cael babi 

Baby Let’s Move 

Fancy £1500 for your community sport project?

Chwant £1500 ar gyfer eich prosiect chwaraeon cymunedol?

Mis Mai - Mis Cerdded!

Get Walking This May!

New! Walking Hockey

Newydd! Hoci Cerdded

Neidiwch mewn i siâp am llai gydag Synrgy

Family Friendly Facilities

Campfeydd sy'n Ystyriol o Deuluoedd

Spring into Shape for less with Synrgy!

Tour of the Month – Amman Valley Leisure Centre

Taith y Mis - Canolfan Hamdden Dyffryn Aman

Sblasio yn y tonnau!

Splash about in the Waves!

New fitness classes added!

Dosbarthiadau ffitrwydd newydd wedi’u hychwanegu!

Clwb Actif Gwyliau’r Pasg

Actif Club Easter Holiday fun!

Easter Egg-cercise Challenge

Sialens y Pasg

SYNRGY yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin 

Video Tour of the Month

Synrgy @ Carmarthen Leisure Centre

Squash Development

Taith y Mis

Datblygu Sboncen 

Virtual Spin @ Carmarthen Leisure Centre

Chwilbedlo Rhithwir yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin

Mae arnom eich angen! 

We need you!

Gym Opening Hours Extension 

Ymestyn Oriau Agor y Gampfa 

Over Indulged Over The Christmas Period???

LF Connect

Wedi gorwneud hi dros y Nadolig?

LF Connect

Osgowch y ciwiau y flwyddyn newydd hon!

Beat the queues this New Year!

Learn to Swim with us in Actif

Dysgwch Nofio gyda ni yn Actif

Gofalwch fod eich plant yn Actif yn y flwyddyn newydd!

Get your children Actif for the New Year!

Tour of the Month

Taith y Mis

Mynd bant i’r llethrau’n fuan – beth am achub y blaen?? 

Off to the Slopes soon, why not get a head start??

The wait is almost over…

Junior Hockey Thriving in Carmarthenshire

Mae'r aros bron ar ben...

Hoci Iau'n Ffynnu yn Sir Gaerfyrddin

Gwneud Mwy am Lai 

Beth sy’n digwydd yn y Flwyddyn Newydd??

Do More for Less

What’s on in the New Year??

Waw, yn dyw hi 'di gwneud yn dda?

Y Cynllun Tocyn Hamdden

WOW, hasn’t she done well!?

Leisure Saver Scheme

'Check In' Made Even Easier Again

A Big Thank You From Actif.

Like Our Loyalty Pack? ‘On Sale NOW’!!!

Christmas Holiday Opening Hours

Llanelli Hosting A New Timed 5km Parkrun!

Two Gyms Refurbished…One To Go

Christmas Actif Club!

Toddlers Make A ‘Splash’ In Amman Valley Leisure Centre

Plant bach yn gwneud 'Sblash' yng Nghanolfan Hamdden Dyffryn Aman

Mae'r aros bron ar ben...

Loceri Newydd Sbon Ar Eu Ffordd!

Brand New Lockers On Their Way!

An Opportunity To Train Smarter, Better And More Effectively?? How You Ask, Synrgy 360 That’s How.

Cyfle i ymarfer yn glyfrach, yn well ac yn fwy effeithiol?? Sut? Drwy Synrgy 360!

A Hoffech Chi Chwilbedlo I Berlin??

Fancy A Spin To Berlin??

Looking For Something For Your Children To Do Over October Half term? Then Look No Further!

Cyfle i ymarfer yn glyfrach, yn well ac yn fwy effeithiol?? Sut? Drwy Synrgy 360!

Llofnodwch yr addewid. Gwnewch chwaraeon yn gêm i bawb.

Sign The Pledge. Make Sport Everyone's Game.

The Wait Is Almost Over…

Toddlers Make A ‘Splash’ In Amman Valley Leisure Centre

Plant bach yn gwneud 'Sblash' yng Nghanolfan Hamdden Dyffryn Aman

Loceri Newydd Sbon Ar Eu Ffordd!

Brand New Lockers On Their Way!

Cyfle i ymarfer yn glyfrach, yn well ac yn fwy effeithiol?? Sut? Drwy Synrgy 360!

An Opportunity To Train Smarter, Better And More Effectively?? How You Ask, Synrgy 360 That’s How.

Fancy A Spin To Berlin??

A Hoffech Chi Chwilbedlo I Berlin??

Cyfle i ymarfer yn glyfrach, yn well ac yn fwy effeithiol?? Sut? Drwy Synrgy 360!

Looking For Something For Your Children To Do Over October Half term? Then Look No Further!

Llofnodwch yr addewid. Gwnewch chwaraeon yn gêm i bawb.

Sign The Pledge. Make Sport Everyone's Game.

Aelodaeth o'r Gampfa

Aelodaeth Myfyriwr Actif

Aelodaeth Llwybr Ymarfer yn y Dwr

Amserlenni – Dosbarthiadau Nofio a Ffitrwydd Newydd (Dosbarth Chwilbedlo Newydd yng Nghastellnewydd Emlyn a Sanclêr)

Chwaraeon a Hamdden Actif

Newsletters:
Other Categories:
Archived Articles: