General / cyffredinol

General / cyffredinol

Safe Subscription is ensured

Our News is individually relevant

Join online and save!

FAST Swimming Memberships now available

Aelodaeth nofio FAST (techneg dull nofio a ffitrwydd)

Clwb Actif Gwyliau’r Pasg

Actif Club Easter Holiday fun!

We are Red!

Cymry Coch

BRYSIWCH… SÊL YN DOD I BEN 31 MAWRTH

HURRY… SALE MUST END 31 MARCH

Party time!

Amser i ddathlu!

Rhaglenni Aml-chwaraeon NEWYDD i Blant wedi lansio

NEW Actif Club Passport programmes launched

Ymunwch ar-lein I arbed

Rhaglenni Aml-chwaraeon NEWYDD i Blant yn lansio'n fuan, y cyntaf yng Nghymru!

Llithro i lawr y llethrau!

NEW Junior Multi sport programmes launch soon and set to be the first in Wales!

Let’s hit the slopes!

NEW! Christmas Swimming timetables

NEWYDD! Amserlenni Nofio dros y Nadolig

Chwilbedlo Rhithwir yng Nghanolfannau Hamdden Castell Newydd Emlyn a Sanclêr

Virtual Spin in Newcastle Emlyn and St Clears Leisure Centres

New! 2018 Fitness class timetables

Newydd! Amserlenni dosbarthiadau ffitrwydd 2018

Rhaglenni nofio cynhwysol

Inclusive swimming programmes

Top marks for Carmarthen Leisure Centre!

Marciau llawn i Ganolfan Hamdden Caerfyrddin!

Pleidleisiwch dros eich arwr chwaraeon

Student Membership Savings

Vote for your sporting hero

Arbedion i Fyfyrwyr

NEW! Fitness Timetables

NEWYDD! Amserlenni fftrwydd

NEWYDD! Boogie Bounce

NEW! Boogie Bounce

Baby Let's Move

Symud i'r Babi

Thank you for your support

Diolch am eich cefnogaeth

Peidiwch â cholli’ch cyfle!

Don't misss out!

Actif Club fun continues

Pre-season training for your sports club

Born to run: Take part in Carmarthenshire’s newest Parkrun routes

Hwyl Clwb Actif yn parhau

Hyfforddiant cyn dechrau’r tymor ar gyfer eich clwb chwaraeon

Stori wych, diolch i Synrgy Llwyddiant Dai - 6 mis a 3 stôn yn ysgafnach

Dai’s success story – 6 months and 3 stone lighter

Carmarthen Squash Club coach gets recognised

Hyfforddwr Clwb Sboncen Caerfyrddin yn cael cydnabyddiaeth

Parkrun Penigamp: Cymerwch ran yn llwybrau newydd Parkrun Sir Gar

Actif Club - Let the summer fun begin!

Your workout just got better!

Clwb Actif - Gadewch I hwyl yr haf ddechrau!

Mae eich ymarfer newydd wella!

Dylai pob plentyn ddysgu nofio

Every child should learn to swim

Kettlercise Combat MX

Kettlercise Combat MX

Hoci carlam yn dechrau mis Gorffennaf yma!

Rush Hockey starts this July!

NEW Summer Swimming timetables

NEWYDD! Amserlenni Nofio dros yr Haf

Cadwch yn heini am lai gyda Cherdyn Hamdden Saver

Save with a Leisure Saver Card

Amserlenni Tymor Iau Newydd

Paratowch at yr haf!

Get Summer Ready!

New Junior Term Timetables

Well done to our FAST swimmers!

Llongyfarchiadau i nofwyr FAST!

Cyfle i Enwebu Seren Chwaraeon

Nominate a Sports Star

Dosbarthiadau Rhithwir

Virtual Classes

Actif Story Time Sessions

NEWYDD! Sesiynau Amser Stori Actif

Dosbarth y Mis: Bootcamp

Class of the month: Bootcamp

Newydd! Amserlenni Dosbarthiadau Ffitrwydd 

NEWYDD! Amserlenni Nofio

New Fitness Class timetables

NEW! Swimming timetables

Tour of the Month – Hit the Slopes!

Taith y Mis - Y Llethrau amdani!

Ymarfer cyn cael babi 

Baby Let’s Move 

Fancy £1500 for your community sport project?

Chwant £1500 ar gyfer eich prosiect chwaraeon cymunedol?

Mis Mai - Mis Cerdded!

Get Walking This May!

New! Walking Hockey

Newydd! Hoci Cerdded

Family Friendly Facilities

Campfeydd sy'n Ystyriol o Deuluoedd

Spring into Shape for less with Synrgy!

Neidiwch mewn i siâp am llai gydag Synrgy

Taith y Mis - Canolfan Hamdden Dyffryn Aman

Tour of the Month – Amman Valley Leisure Centre

Splash about in the Waves!

Sblasio yn y tonnau!

Dosbarthiadau ffitrwydd newydd wedi’u hychwanegu!

New fitness classes added!

Actif Club Easter Holiday fun!

Clwb Actif Gwyliau’r Pasg

Easter Egg-cercise Challenge

Sialens y Pasg

Squash Development

Taith y Mis

Datblygu Sboncen 

SYNRGY yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin 

Video Tour of the Month

Synrgy @ Carmarthen Leisure Centre

Virtual Spin @ Carmarthen Leisure Centre

Chwilbedlo Rhithwir yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin

Mae arnom eich angen! 

We need you!

Ymestyn Oriau Agor y Gampfa 

Gym Opening Hours Extension 

Wedi gorwneud hi dros y Nadolig?

LF Connect

Over Indulged Over The Christmas Period???

LF Connect

Beat the queues this New Year!

Osgowch y ciwiau y flwyddyn newydd hon!

Dysgwch Nofio gyda ni yn Actif

Learn to Swim with us in Actif

Get your children Actif for the New Year!

Gofalwch fod eich plant yn Actif yn y flwyddyn newydd!

Taith y Mis

Tour of the Month

Off to the Slopes soon, why not get a head start??

Mynd bant i’r llethrau’n fuan – beth am achub y blaen?? 

The wait is almost over…

Junior Hockey Thriving in Carmarthenshire

Mae'r aros bron ar ben...

Hoci Iau'n Ffynnu yn Sir Gaerfyrddin

Gwneud Mwy am Lai 

Beth sy’n digwydd yn y Flwyddyn Newydd??

Do More for Less

What’s on in the New Year??

Waw, yn dyw hi 'di gwneud yn dda?

Y Cynllun Tocyn Hamdden

WOW, hasn’t she done well!?

Leisure Saver Scheme

A Big Thank You From Actif.

'Check In' Made Even Easier Again

Like Our Loyalty Pack? ‘On Sale NOW’!!!

Christmas Holiday Opening Hours

Llanelli Hosting A New Timed 5km Parkrun!

Two Gyms Refurbished…One To Go

Christmas Actif Club!

Mae'r aros bron ar ben...

Plant bach yn gwneud 'Sblash' yng Nghanolfan Hamdden Dyffryn Aman

Toddlers Make A ‘Splash’ In Amman Valley Leisure Centre

Brand New Lockers On Their Way!

Loceri Newydd Sbon Ar Eu Ffordd!

Cyfle i ymarfer yn glyfrach, yn well ac yn fwy effeithiol?? Sut? Drwy Synrgy 360!

An Opportunity To Train Smarter, Better And More Effectively?? How You Ask, Synrgy 360 That’s How.

Fancy A Spin To Berlin??

A Hoffech Chi Chwilbedlo I Berlin??

Cyfle i ymarfer yn glyfrach, yn well ac yn fwy effeithiol?? Sut? Drwy Synrgy 360!

Looking For Something For Your Children To Do Over October Half term? Then Look No Further!

Sign The Pledge. Make Sport Everyone's Game.

Llofnodwch yr addewid. Gwnewch chwaraeon yn gêm i bawb.

Plant bach yn gwneud 'Sblash' yng Nghanolfan Hamdden Dyffryn Aman

The Wait Is Almost Over…

Toddlers Make A ‘Splash’ In Amman Valley Leisure Centre

Brand New Lockers On Their Way!

Loceri Newydd Sbon Ar Eu Ffordd!

Cyfle i ymarfer yn glyfrach, yn well ac yn fwy effeithiol?? Sut? Drwy Synrgy 360!

An Opportunity To Train Smarter, Better And More Effectively?? How You Ask, Synrgy 360 That’s How.

Fancy A Spin To Berlin??

A Hoffech Chi Chwilbedlo I Berlin??

Cyfle i ymarfer yn glyfrach, yn well ac yn fwy effeithiol?? Sut? Drwy Synrgy 360!

Looking For Something For Your Children To Do Over October Half term? Then Look No Further!

Llofnodwch yr addewid. Gwnewch chwaraeon yn gêm i bawb.

Sign The Pledge. Make Sport Everyone's Game.

Aelodaeth o'r Gampfa

Aelodaeth Myfyriwr Actif

Aelodaeth Llwybr Ymarfer yn y Dwr

Amserlenni – Dosbarthiadau Nofio a Ffitrwydd Newydd (Dosbarth Chwilbedlo Newydd yng Nghastellnewydd Emlyn a Sanclêr)

Chwaraeon a Hamdden Actif

Newsletters:
Other Categories:
Archived Articles: