Amserlenni Tymor Iau Newydd

Amserlenni Tymor Iau Newydd

Yn ystod y tymor, mae digonedd o weithgareddau a champau hwyliog i gadw'r plant yn egnïol ac yn iach ar gael yn ein holl ganolfannau hamdden.

Mae'r gweithgareddau rydym yn eu cynnig i blant rhwng 2 ac 16 oed yn cynnwys Beiciau Balans, Hoci Iau, Pêl-rwyd, Rygbi, Ioga, Badminton a Thennis Bwrdd a llawer mwy!

Bydd y sesiynau NEWYDD yn ystod y tymor yn cael eu cynnal rhwng dydd Llun, 5 Mehefin a dydd Gwener, 21 Gorffennaf 2017.
Ewch i gael golwg ar yr amserlenni isod;