Cyfle i Enwebu Seren Chwaraeon

Cyfle i Enwebu Seren Chwaraeon

Rydym yn chwilio am Seren Chwaraeon y Flwyddyn Sir Gaerfyrddin.

Rydym yn falch o noddi categori Seren Chwaraeon y Flwyddyn yng Ngwobrau Arwyr Lleol Radio Sir Gâr eleni.

Ydych chi'n adnabod unigolyn sydd wedi rhagori yn ei gamp ar lefel ysgol, leol, genedlaethol neu ryngwladol? Os ydych, cofiwch ei enwebu a, phwy a ŵyr, efallai bydd yn ennill y wobr yn y seremoni wobrwyo fawreddog ym mis Gorffennaf.

Gallwch enwebu ar-lein drwy glicio yma

I gael rhagor o wybodaeth am y gwobrau edrychwch ar y wefan www.radiocarmarthenshire.com