Llongyfarchiadau i nofwyr FAST!

Llongyfarchiadau i nofwyr FAST!

Dyma'r enwau o'r chwith i'r dde: Mark Davies, Kathryn Sweetman, Richard Selwood, James Oulsnam, Jon Folkes, Lee Summers, Jonathan Summers, Dayton Hughes a Josh Chapman (yr aelod o staff sydd yng ngofal y sesiwn FAST).

 

Llongyfarchiadau mawr i'r nofwyr FAST (llun uchod) o Ganolfan Hamdden Rhydaman a lwyddodd i gwblhau Triathlon Byr Dyffryn Aman ym mis Ebrill ac sydd wedi cystadlu mewn nifer o gystadlaethau ers hynny.

Drwy'r sesiynau FAST mae'r aelodau hyn wedi ymdrechu i wella'u sgiliau nofio;

  • Dechreuodd James yn y gwersi nofio sydd gennym i oedolion cyn mynd yn ei flaen i sesiynau FAST, ac mae'n aelod selog ohonyn nhw erbyn hyn.
  • Roedd Jon, Richard a Simon ond yn gallu nofio 25 metr cyn cael seibiant pan wnaethon nhw ddechrau'r sesiynau ym mis Tachwedd; maen nhw hefyd yn mynychu'r sesiynau yn rheolaidd erbyn hyn.

Mae sesiynau FAST yn ddelfrydol ar gyfer y rheiny sy'n ymarfer ar gyfer cystadlaethau Meistri a triathlon a digwyddiadau Ironman. Mae'r sesiynau'n rhoi cymorth ac arweiniad i nofwyr gyda'r nod o wella'u sgiliau a'u technegau nofio er mwyn iddyn nhw berfformio hyd eithaf eu gallu yn y cystadlaethau.

Mae'r modd mae'r nofwyr hyn wedi gwella eu sgiliau nofio wedi bod yn rhyfeddol.

Mae'r grŵp cyfan wedi llwyddo hefyd i gystadlu mewn cystadleuaeth nofio elusennol mewn dŵr agored yn Noc y Gogledd ar ddechrau mis Mai, gan nofio cyfanswm o 1,500 o fetrau. Gwnaethon nhw gystadlu yn Triathlon Llanelli hefyd ac maen nhw eisoes yn chwilio am yr her nesaf. Da iawn wir bob un ohonoch!

A ydyn nhw wedi'ch ysbrydoli?

Os ydych yn dymuno gwella'ch sgiliau nofio, gallai'r sesiynau FAST fod ar eich cyfer chi. Cynhelir y sesiynau ym mhedwar o'n pyllau nofio: Canolfannau Hamdden Caerfyrddin, Llanelli a Rhydaman a Phwll Nofio Llanymddyfri.

Hefyd, gellir ychwanegu aelodaeth FAST at eich aelodaeth bresennol.

Os nad ydych yn aelod gallwch fynychu drwy dalu fesul sesiwn am &5.50 y sesiwn.

I gael rhagor o fanylion am amserau'r sesiynau hyn cliciwch fan hyn

Eisiau bod yn aelod? Cliciwch fan hyn i gael rhagor o wybodaeth am y dewisiadau aelodaeth