NEWYDD! Amserlenni fftrwydd

NEWYDD! Amserlenni fftrwydd

 
 
Gyda dros 100 o ddosbarthiadau ffitrwydd yr wythnos ar draws ein 7 canolfan hamdden Actif, mae gennym ddigon o ddosbarthiadau ichi ddewis ohonynt, gan gynnwys Kettlercise Combat MX, Cylchoedd Ymarfer, Boogie Bounce, Ioga a Siapio’r corff gyda barbwysau i enwi dim ond rhai.

Lawrlwythwch yr amserlenni NEWYDD isod:

Oeddech chi'n gwybod? Os ydych yn talu am eich aelodaeth yn fisol, cewch y fraint o archebu’ch dosbarthiadau ffitrwydd ar-lein hyd at bythefnos o flaen llaw, ond cofiwch gasglu’ch derbynneb ar gyfer y dosbarth yn y dderbynfa neu yn un o’r ciosgau.

Ddim yn aelod? Mae ein haelodaeth hollgynhwysol yn dechrau o &25 y mis, sy’n cynnwys y gampfa, dosbarthiadau ffitrwydd a nofio. Ymunwch ar-lein heddiw