NEWYDD! Amserlenni Nofio dros yr Haf

NEWYDD! Amserlenni Nofio dros yr Haf

P'un a ydych yn nofio am hwyl neu ffitrwydd mae ein pyllau nofio Actif yn cynnig profiad gwych i chi a'ch teulu.

Cymerwch olwg ar ein amserlenni pwll nofio newydd dros yr Haf, ac gwnewch nofio yn rhan o'ch ffordd o fyw iach yr haf hwn.

Ddim yn aelod? Rydym yn cynnig dosbarthiadau gampfa, nofio a ffitrwydd diderfyn ar draws ein holl gyfleusterau Actif, i gyd am un pris. Mae ein haelodaeth cartref yn &41 y mis ac yn berffaith ar gyfer teuluoedd (2 oedolyn a hyd at 4 o blant dan 18 oed). Cliciwch yma am fanylion