Yn hoffi ein Pecyn Teyrngarwch? ‘ar Werth NAWR’!!!

Yn hoffi ein Pecyn Teyrngarwch? ‘ar Werth NAWR’!!!

Gallwch!!! Hefyd bydd yr eitemau hyn ar Werth yn ein holl Ganolfannau, a hynny erbyn y Nadolig. 

Eitemau Sêl Actif

Eitem Sêl

Pris

Chylch Allwedd      

£1.00

Botwm RFID

£2.00

Cerdyn Aelodaeth a Ffob Allwedd 

£2.00

Potel Ddŵr Actif    

£2.50

Band Garddwrn RFID

£4.50

Tywel Actif  

£6.00