Gwneud Mwy am LaiĀ 

Gwneud Mwy am LaiĀ 

Yn Actif rydym bellach yn cyflwyno 'Cynigion Ychwanegol' i'n haelodau cyfredol. Gall aelodau cyfredol fanteisio ar Gynnig Ychwanegol Gweithgareddau Dŵr - FAST (techneg strôc a ffitrwydd) ac mae un Cynnig Ychwanegol Ffitrwydd ar gyfer cwsmeriaid yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin - Synrgy.

Beth yw manteision Cynnig Ychwanegol i chi?

Mae ein Cynigion Ychwanegol Gweithgareddau Dŵr a Ffitrwydd yn gyfle ichi ddatblygu eich sgiliau a'ch technegau hyd yn oed ymhellach.

FAST

Os ydych yn bwriadu cystadlu mewn digwyddiadau Meistri, Triathlon neu Iron Man yn 2017 efallai mai ein Cynnig Ychwanegol Gweithgareddau Dŵr yw beth sydd ei angen arnoch. Mae'r sesiynau FAST yn addas i bob gallu gan gynnwys gwella ffitrwydd, triathletwyr a chystadleuwyr Iron Man. Gall y sesiynau hyn helpu i wella eich amseroedd a'ch technegau yn ogystal â gwella eich pellter.

SYNRGY

Mae offer 'lle chwarae' SYNRGY360 yn fwy na dim ond ymarfer corff. Mae'r syniad chwyldroadol hwn yn cynnig cyfleoedd dirifedi i ymarfer yn glyfrach, yn well ac yn fwy effeithiol. Mae SYNRGY360 yn rhoi amrywiaeth o fanteision i'r defnyddiwr er mwyn sicrhau ei fod yn teimlo ei fod wir wedi gweithio'n galed erbyn diwedd y sesiwn.

Mae’r manteision yn cynnwys:

  • Sesiwn ymarfer effeithiol ar gyfer y corff cyfan, mewn un man.
  • Gwnewch yr ymarferion yn ôl eich cyflymder eich hun, p'un a ydych yn athletwr elît neu'n ddechreuwr.
  • Defnyddiwch bwysau eich corff neu bwysau o'ch dewis wrth bob gorsaf er mwyn taro'ch amcanion perfformiad.
  • Gwellwch eich cryfder gweithredol at ddibenion cydbwysedd a symudedd ac i atal anafiadau.

 

Dyma rai o fanteision ein Cynigion Ychwanegol unigryw sydd ar gael i chi. Nod y sesiynau hyn yw eich helpu i gyrraedd eich nodau. Mae cyngor arbenigol wrth law, yn ystod pob sesiwn. Cofiwch y wybodaeth ychwanegol ar ddiwedd y sesiwn a'i defnyddio yn eich cystadlaethau.

 

I gael rhagor o wybodaeth am bob un o'n Cynigion Ychwanegol cliciwch isod:

Cynnig Ychwanegol FAST

Cynnig Ychwanegol Synrgy