Mae'r aros bron ar ben...

Mae'r aros bron ar ben...

Ar ôl i'r gwaith adnewyddu ddod i ben cyn bo hir bydd gan gampfa Canolfan Hamdden Dyffryn Aman y cyfarpar mwyaf a mwyaf sythweledol yn y diwylliant ffitrwydd, a hynny drwy Life Fitness. Mae'r aelodau presennol yn cael eu cyflwyno i'r llwyfan LF Connect newydd yn barod am y profiad ymarfer corff cyffrous hwn.

Ar 17eg Rhagfyr bydd y cyfleuster ffitrwydd newydd yn cael ei agor. Felly siaradwch â hyfforddwr ymarfer am ymuno â LF Connect a chyfeirio eich ffrindiau a'ch teulu at ein cynnig gwych newydd, sef &19.99 am bob aelodaeth, er mwyn cael golwg ar y cyfleuster mwyaf trawiadol yn y sir!

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.