Sblasio yn y tonnau!

Sblasio yn y tonnau!

Yn dilyn llwyddiant a'r adborth ardderchog a gafwyd gan rieni ar gyfer ein rhaglenni Splash a Wave rydym yn falch o gyhoeddi bod y rhaglenni cyffrous hyn yn cael eu cyflwyno ym Mhwll Nofio Llanymddyfri.

Rydyn yn gweithio yn agos gydag Nofio Cymru i ddatblygu'r rhaglenni cyffrous yma sydd yn ffurfio fan cychwyn i daith Dysgu nofio.

Mae ein rhaglen Splash yn cyflwyno babanod o oedran 3 mis i weithgareddau hwyliog yn y dŵr i ddatblygu eu sgiliau gyda chymorth oedolyn yn y dŵr. Unwaith y byddant digon hyderus ac annibynnol yn y dŵr maent wedyn yn barod i symud ymlaen i'r rhaglen Wave.

Ein rhaglen Wave yw brif raglen 'Dysgu Nofio' sy'n dysgu'r sgiliau angenrheidiol sydd ei hangen arnynt i nofio, datblygu llythrennedd corfforol yn y dŵr sgiliau diogelwch hanfodol fel eu bod yn dysgu sut i fod yn ddiogel yn ac o amgylch dŵr.

Mae'r rhaglenni yma sy'n bodoli eisoes yn dechrau ym Mhwll Nofio Llanymddyfri ym mis Mai.
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Phwll Nofio Llanymddyfri ar 01267 224733.

Mae'r rhaglenni hyn hefyd yn cael eu darparu yn ein canolfannau hamdden eraill;

Canolfan Hamdden Caerfyrddin - 01267 224700
Canolfan Hamdden Llanelli - 01554 774757
Rhydaman Canolfan Hamdden - 01269 594517

Am ragor o wybodaeth naill ai gysylltu â'r canolfannau hamdden yn uniongyrchol, anfonwch e-bost i actifsirgar@carmarthenshire.gov.uk  neu ewch i'n gwefan www.actifsirgar.co.uk