Sialens y Pasg

Sialens y Pasg

Mwynhewch y Pasg trwy fod yn ffit ag yn iach gyda'n her Pasg LF connect cyntaf erioed.

Heb gysylltu â LF Connect? Rydych yn colli gymaint, gan gynnwys;

  • Creu ymarferion personol eich hun 
  • Cofnodwch eich gweithgareddau awyr agored ac ailadrodd y rhu’n ymarfer ond yn y gampfa
  • Olrheiniwch eich cynnydd ffitrwydd
  • Rhannwch eith ymarferion ac ysbrydoli aelodau eraill
  • Derbyniwch heriau ffitrwydd llawn hwyl gan dîm Actif Ffitrwydd

Ar eich ymweliad nesaf i'r gampfa peidiwch ag anghofio gofyn i un o’r hyfforddwr i wneud yn siŵr eich bod wedi cysylltu.

Sialens y Pasg

Gwnewch yn siŵr y Pasg yma ei fod llawn hwyl drwy gymryd rhan yn ein her campfa'r Pasg trwy LF Connect.

Newidiwch ddanteithion gwningen y Pasg gyda ffitrwydd yn y gampfa yn lle.

Her: Cyrhaeddwch y targed 10,000 o galorïau ar offer cardiofasgwlaidd rhwng y 1af o Ebrill a'r 30ain mis Ebrill a fydd yr enillydd yn derbyn profiad canmoliaethus Synrgy 360 yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin.

Bydd yr enillydd yn cael eu cyhoeddi ar ddydd Llun 1 Fai.

Dyma rai awgrymiadau ar sut i daro'r targed hynny o 10,000 calorïau.

Ymaelodwch i fwynhau'r gampfa, dosbarthiadau a nofio am gyn lleied â &24 y mis ar draws pob un o'n 5 Clybiau Ffitrwydd Actif. Cliciwch yma i ymuno heddiw!