Taith y Mis - Canolfan Hamdden Dyffryn Aman

Taith y Mis - Canolfan Hamdden Dyffryn Aman

Hoffi'r hyn rydych yn ei weld?

Wel, ymaelodwch i Ganolfan Hamdden Dyffryn Aman heddiw.

Mae'r gampfa wedi'i chyfarparu ag offer ‘Life Fitness’ o’r radd flaenaf ac mae gan ein holl gyfarpar cardio newydd sbon Ap ffitrwydd arloesol LF Connect , sydd wedi’i gynllunio i’ch helpu i wneud y gorau o’ch ymweliadau â’r gampfa.

Archebu lle ar daith

Oeddech chi'n gwybod y gallwch archebu lle ar daith? Felly, gallwch gael golwg ar Ganolfan Hamdden Dyffryn Aman cyn i chi ymuno.

Mae’r teithiau yn digwydd o ddydd Llun i ddydd Sul rhwng 10am a 7pm.

Archebwch eich taith heddiw drwy gysylltu â derbynfa Canolfan Hamdden Dyffryn Aman, drwy ffonio 01269 594517, neu e-bostiwch actifsirgar@sirgar.gov.uk

Ddim yn aelod?

Ymaelodwch i fwynhau'r gampfa, dosbarthiadau a nofio am gyn lleied â &24 y mis ar draws pob un o'n 5 Clybiau Ffitrwydd Actif. Cliciwch yma i ymuno heddiw!