Mis Mai - Mis Cerdded!

Mis Mai - Mis Cerdded!

Nid un cam mawr sydd angen ei gymryd ond nifer o gamau bach.

Trwy gydol mis Mai, mae'n Fis Cerdded Cenedlaethol felly mae'n amser codi ar eich traed a cherdded mwy. 

Cerdded yw un o'r meddyginiaethau gorau sydd i gael yn ôl pob sôn ac mae'n rhaid dweud ein bod ni'n cytuno! Mae manteision di-ri i'r ymarfer ysgafn, hamddenol hwn sy'n hawdd ac ar gael i bawb gan gynnwys cynnal pwysau iach, lleihau straen a lleihau'r risg o gael afiechyd cronig i enwi ond ychydig.

Beth am ddechrau cerdded gyda ni?

Daw ein holl gyfarpar cardio newydd sbon gyda'r Ap Ffitrwydd arloesol LF Connect, sy'n golygu eich bod chi'n gallu cofnodi ac ail-greu teithiau cerdded rydych chi'n eu cwblhau y tu allan i'r gampfa yn y gampfa. Cliciwch fan hyn i gael gwybod sut. 

A wyddech chi? Yn ogystal gallwch chi gerdded mewn lleoliadau enwog ledled y byd yn y gampfa hefyd drwy ddefnyddio cyrsiau rhyngweithiol sydd ar gael ar ein holl offer cardiofasgiwlar Life Fitness.

 

Chwilio am ysbrydoliaeth y tu allan i'r gampfa? Mae digonedd o ddewis o deithiau cerdded penigamp yn Sir Gaerfyrddin yn addas ar gyfer pob oedran, gallu a lefel ffitrwydd.  Boed yn deithiau cerdded gwledig neu deithiau cerdded arfordirol arbennig, mae'r cyfan yn barod i chi yn Sir Gâr.

Ddim yn aelod?

Gallwch ymaelodi a mwynhau sesiynau campfa, dosbarthiadau a nofio am gyn lleied â &25 y mis yn ein 5 Clwb Ffitrwydd Actif.  Cliciwch fan hyn i ymuno heddiw!