Hwyl Clwb Actif yn parhau

Hwyl Clwb Actif yn parhau

Ymunwch â ni drwy gydol gwyliau’r Haf ar gyfer y Clwb Actif. Mae bob diwrnod yn llawn dop o weithgareddau hwyliog a chynhwysol i blant rhwng 8 a 12 oed yn ein holl gyfleusterau gwych.

Mae’r Clwb Actif yn ffordd wych i’ch plentyn gadw'n heini, rhoi cynnig ar weithgareddau a chwaraeon newydd, cael llawer iawn o hwyl a gwneud ffrindiau newydd.

Mae’r Clwb Actif yn cael ei gynnal yn ddyddiol o ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau banc) o 8.30am tan 5pm ym mhob un o'n canolfannau hamdden.

Cliciwch ar y Ganolfan Hamdden sydd agosaf atoch neu ffoniwch i gael mwy o wybodaeth;

Canolfan Hamdden Caerfyrddin - 01267 224700

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman - 01269 594517

Canolfan Hamdden Llanelli - 01554 774757

Canolfan Hamdden Sanclêr - 01267 224778