Hyfforddiant cyn dechrau’r tymor ar gyfer eich clwb chwaraeon

Hyfforddiant cyn dechrau’r tymor ar gyfer eich clwb chwaraeon

Ydy’ch clwb wedi rhoi cynnig ar offer Synrgy 360 yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin?

Mae Synrgy 360 yn system hyfforddiant grŵp sy’n gallu cynnig cyfleoedd diderfyn i’ch clwb hyfforddi’n glyfrach, yn well ac yn fwy effeithiol.

 

Mae amrywiaeth a hyblygrwydd bob dosbarth yn golygu nad oes unrhyw ailadrodd ymarferion sydd o ganlyniad yn sicrhau bod ymarferion yn gyffrous ac yn hwyliog wythnos ar ôl wythnos.

Ar hyn o bryd rydym yn cynnal 17 o ddosbarthiadau Synrgy yr wythnos ac mae’r offer Synrgy ar gael ar gyfer defnydd clybiau hefyd.

Rhaglen hyfforddiant wahanol

Mae Synrgy 360 yn berffaith os ydych yn chwilio am raglen hyfforddiant wahanol ar gyfer eich clybiau chwaraeon.

Bydd y sesiynau yn darparu ymarfer ar gyfer y corff cyfan yn darparu ymarfer ar gyfer y corff cyfan i aelodau’ch tîm er mwyn ategu eich camp drwy gael eich aelodau yn fwy ffit, yn gryfach ac mewn siâp cyn ac yn ystod y tymor.

Bydd yr ymarfer egnïol iawn hwn ar ffurf cylch sy'n para 30 munud ac sy'n cynnwys rhaffau brwydr, ymarferion burpees, ymarferion TRX Suspension Straps, ymarferion ar bêl ffitrwydd a mwy yn addas ar gyfer aelodau'ch tîm, beth bynnag eu ffitrwydd.

Prisiau:

Archebion Clwb: &50 yr awr.

Heb fod yn Glwb Chwaraeon?

Os ydych am wybod mwy am Synrgy mae gennym gynigion aelodaethau gwych y gallwch chi eu hychwanegu i’ch aelodaeth graidd;

• Aelodaeth ‘Ychwanegol’ Oedolyn: &14.10

• Aelodaeth ‘Ychwanegol’ Iau: &10.50

• Aelodaeth offer Synrgy yn unig: &21

Mae opsiynau talu fesul sesiwn ar gael hefyd.