Chwilbedlo Rhithwir yng Nghanolfannau Hamdden Castell Newydd Emlyn a Sanclêr

Chwilbedlo Rhithwir yng Nghanolfannau Hamdden Castell Newydd Emlyn a Sanclêr

Cyflwyno Chwilbedlo Rhithwir yng Nghastell Newydd Emlyn a Chanolfan Hamdden Sanclêr.

Bellach gallwch fynd i ddosbarthiadau Chwilbedlo y tu allan i’r sesiynau dan arweiniad hyfforddwyr a gallan nhw fod yn fwy cyfleus i chi.

Mae'r dosbarthiadau yn para 35 munud neu 55 munud ac yn dechrau ar yr awr *

Ydych chi'n poeni na fyddwch yn gwneud ymdrech go iawn? Peidiwch â phoeni, cewch eich tywys drwy'r ymarfer cyfan, gan brofi amrywiaeth o wahanol diroedd beicio a thirweddau trawiadol o amgylch y byd.  Beth bynnag yw eich ffitrwydd, bydd y pwyslais ar eich herio i ddal ati i bedlo gan roi hwb i'ch ffitrwydd cardiofasgwlaidd.

Canolfan Hamdden Castell Newydd Emlyn

Sesiynau yn cael eu cynnal:

  • Dydd Mawrth 5pm, 6pm, 7pm
  • Dydd Iau 9.30am a 4pm
  • Dydd Gwener 9.30am a 6pm

Canolfan Hamdden Sanclêr

Sesiynau yn cael eu cynnal:

  • Dydd Llun, Dydd Mawrth a Dydd Mercher 9am - 9pm

Mae dosbarthiadau rhithwir hefyd yn cael eu cynnal yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin ar yr awr yn ystod oriau agor y ganolfan. Nid ydyn nhw ar gael yn ystod y sesiynau dan arweiniad hyfforddwyr - edrychwch ar yr amserlen ar gyfer yr amseroedd.

Sut mae archebu lle mewn dosbarth chwilbedlo rhithwir?

Cysylltwch â'r canolfannau'n uniongyrchol:

Canolfan Hamdden Sanclêr 01267 224778

Canolfan Hamdden Castell Newydd Emlyn 01267 224731

Canolfan Hamdden Caerfyrddin 01267 224700

Prisiau

Os ydych yn aelod a bod gennych fynediad i ddosbarthiadau ffitrwydd mae'r dosbarthiadau chwilbedlo rhithwir yn rhan o'ch aelodaeth.

Os nad ydych yn aelod gallwch dalu &5.50 fesul sesiwn neu dod yn aelod drwy glicio yma