NEWYDD! Amserlenni Nofio dros y Nadolig

NEWYDD! Amserlenni Nofio dros y Nadolig

Edrychwch ar ein hamserlenni nofio dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd

Eisiau llosgi’r mins peis na bant dros y Nadolig? Gallwch nawr lawrlwytho amserlen y pwll dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.

Lawrlwythwch yr amserlenni isod neu ewch i’r wefan:

Pwll Nofio Llanymddyfri

Canolfan Hamdden Llanelli

Canolfan Hamdden Caerfyrddin

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman

Ddim yn aelod?

Rydym yn cynnig aelodaeth nofio yn unig (Aelodaeth Efydd) o &25 y mis ac i fyny. Neu gallwch gael mynediad diderfyn i’r gampfa, pyllau nofio a dosbarthiadau ffitrwydd ar draws ein holl ganolfannau Actif gyda ein Aelodaeth Cartref am &41 y mis.  Mae’r aelodaeth yma yn berffaith i deuluoedd (2 oedolyn a hyd at 4 o blant dan 18 oed); gall oedolion ychwanegol gael eu hychwanegu i’r aelodaeth am dâl bach. Cliciwch yma am fanylion.