SYNRGY yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin 

SYNRGY yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin 

Dewch â'r teulu cyfan i sesiwn ymarfer corff arbennig dan arweiniad hyfforddwr yn ein hystafell SYNRGY 360! Adeiladwyd yr ystafell bwrpasol hon er mwyn creu a darparu awyrgylch ymarfer corff unigryw! Nid oes ffordd well o herio'r teulu cyfan i gymryd rhan mewn ymarfer corff nag yn yr amgylchedd hwyliog, cyffrous ag egnïol hwn. Bydd ein hyfforddwyr cymwysedig yn sicr o'ch gwthio i'r eithaf.

Gellir addasu'r ymarferion er mwyn diwallu anghenion aelodau iau'r teulu gan ganiatáu iddynt fod yn ddigon heriol i blant ac i oedolion ar yr un pryd. Trwy ddefnyddio opsiynau ymarfer corff sydd bron yn ddi-ben-draw, ychwanegiadau opsiynol ac adnoddau ymarfer dynamig, byddwn yn sicrhau bod profiad SYNRGY 360 yn fwy na sesiwn ymarfer arferol.

Mae'r syniad arloesol hwn yn darparu cyfleoedd i gynnig sesiwn ymarfer mewn grŵp bach sy’n ddynamig ac yn gyffrous i bawb.

Mae'r ystafell yn cynnwys system sain a goleuadau sy'n sicr o godi'r curiad calon a'ch ysbrydoli i wneud ymarfer corff! Mae gennym brisiau gostyngedig ar gyfer ein haelodau hefyd. Yn ogystal, rydym yn cynnig yr aelodaeth ychwanegol i SYNRGY i unrhyw ddebydau uniongyrchol, a fyddai'n eich galluogi i gymryd rhan yn unrhyw un o'r 17 o ddosbarthiadau sy'n cael eu cynnal bob wythnos.

I archebu lle ewch i: www.actifsirgar.co.uk

I gael rhagor o fanylion, cliciwch yma.