Ymestyn Oriau Agor y Gampfa 

Ymestyn Oriau Agor y Gampfa 

Mae Canolfan Hamdden Castellnewydd Emlyn bellach ar agor o 6:45am ymlaen ar ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener. http://www.actifsirgar.co.uk/cy/leisure-centres-2/castell-newydd-emlyn

Mae Canolfan Hamdden Caerfyrddin bellach ar agor rhwng 8:00am a 6:00pm ar ddydd Sadwrn a dydd Sul. http://www.actifsirgar.co.uk/cy/leisure-centres-2/caerfyrddin

Mae Canolfan Hamdden Dyffryn Aman bellach ar agor ar ddydd Mawrth a dydd Iau o 6:30am ymlaen. http://www.actifsirgar.co.uk/cy/leisure-centres-2/dyffryn-aman

Mae Canolfan Hamdden Llanelli bellach ar agor rhwng 8:00am a 6:00pm ar ddydd Sadwrn a dydd Sul. http://www.actifsirgar.co.uk/cy/leisure-centres-2/llanelli-cy