Gofalwch fod eich plant yn Actif yn y flwyddyn newydd!

Gofalwch fod eich plant yn Actif yn y flwyddyn newydd!

Beth am ddod â nhw i’r Clwb Actif yn eich canolfan hamdden leol?

Gyda dewis eang o weithgareddau hwyliog, i blant o 8-12 oed megis rygbi tag, tenis, polo-dŵr mini, pêl-rwyd, pêl-droed ,a sesiwn 'gwlyb a gwyllt' yn y pwll, bydd eich plant siŵr o ddatblygu eu sgiliau chwaraeon, gwneud ffrindiau newydd a chael amser gwych.

I gael mwy o wybodaeth neu i archebu lle ewch i wefan y Clwb Actif wrth glicio yma .

Eich Clwb Actif Lleol -

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman – 01269 594517

Canolfan Hamdden Caerfyrddin – 01267 224700

Canolfan Hamdden Llanelli - 01554 774757