BRYSIWCH… SÊL YN DOD I BEN 31 MAWRTH

BRYSIWCH… SÊL YN DOD I BEN 31 MAWRTH

Mae’r sêl wedi ymestyn gyda gostyngiad o hyd at 60% ar bris siacedi, trowsus a bŵts sgïo a sgïau yn sêl cau siop Sgïo Pen-bre. Mae’n rhaid gwerthu popeth. Bydd y gweithgareddau yng Nghanolfan Sgïo a Gweithgareddau Pen-bre yn parhau fel arfer. 

Dewch i weld y dewis llawn o eitemau gan gynnwys;

  • Dillad gaeaf i blant ac oedolion gan gynnwys siacedi a sallopettes Scott, offer sgïo Animal, hetiau a menig gan frandiau blaenllaw
  • Sgïau ac esgidiau sgïo – gostyngiad o hyd at 60% ar rai eitemau
  • Esgidiau eirafyrddio o &60
  • Dillad o &7

Dewch i Siop Sgïo Pen-bre a manteisio ar y sêl

Ar agor 7 diwrnod yr wythnos, 10am – 6pm

Mae’r brandiau’n cynnwys: