Clwb Actif Gwyliau’r Pasg

Clwb Actif Gwyliau’r Pasg

Mae’r Clwb Gwyliau Actif yn ôl ar gyfer gwyliau'r Pasg!

Mae ein clwb gwyliau sydd yn cael ei gynnal bob gwyliau ysgol yn llawn o weithgareddau hwyl i blant 8-12 oed. Ffordd wych i'ch plentyn gadw'n heini, cael hwyl a gwneud ffrindiau a cheisio ystod eang o weithgareddau a chwaraeon newydd!

Mae ein clwb gwyliau’r Pasg yn cael ei gynnal o 2 Ebrill - 13 Ebrill (nid yw'n cael ei gynna ddydd Llun y Pasg).

Gallwch archebu lle i’ch plentyn am y diwrnod o 8.30 – 5pm neu cadwch le i’ch plentyn ar nifer o ddyddiau neu am yr wythnos.

Darperir brecwast, cinio a byrbrydau yng Nghanolfannau Hamdden Caerfyrddin a Llanelli bob dydd fel rhan o'r pris dyddiol. Gofynnir i blant ddod a phecyn bwyd i Ganolfan Hamdden Rhydaman, Castellnewydd Emlyn a Sanclêr.

Prisiau yn dechrau o &15.90 y dydd.

Gweithgareddau ar gyfer plant 4-7 oed
Yng Nghanolfan Hamdden Sanclêr yn unig rydym yn cynnal gweithgareddau hanner diwrnod i blant 4-7 oed. Am fanylion llawn, edrychwch ar yr amserlen Sanclêr islaw.

Edrychwch ar yr amserlenni ar gyfer pob un o'n canolfannau islaw;

Canolfan Hamdden Caerfyrddin

Canolfan Hamdden Rhydaman

Canolfan Hamdden Llanelli

Canolfan Hamdden Castell Newydd Emlyn

Canolfan Hamdden Sanclêr

Archebu lle

Gallwch archebu lle i’ch plentyn ar-lein neu ewch i’ch Canolfan Hamdden Actif agosaf.