Ymunwch ar-lein I arbed

Ymunwch ar-lein I arbed

Dywedwch wrth eich ffrindiau a’ch teulu gallan nhw gofrestru ar-lein ac ARBEDWCH HYD AT 33% oddi ar ein ffi weinyddol arferol.

Gallwch ymuno ag unrhyw un o'n aelodaeth ar-lein yng nghysur eich cartref neu gallwch ddod i mewn i un o'n canolfannau hamdden ac ymuno ar-lein trwy ddefnyddio ein iPads newydd sbon i fanteisio ar yr arbedion ffioedd gweinyddol.

Mae'r cynnig hwn yn berthnasol i gwsmeriaid newydd yn ogystal â chwsmeriaid sy'n edrych i drosglwyddo o un aelodaeth Actif i un arall.

AELODAETH

FFI WEINYDDOL

COST Y MIS

YMUNWCH AR-LEIN

AELODAETH AELWYD ACTIF

Ar gael i aelwydydd o 2 oedolyn a hyd at 4 plentyn (o dan 18 oed).

Cynnwys defnydd o’r ystafelloedd iechyd a ffitrwydd, dosbarthiadau ffitrwydd a nofio.

Ffi weinyddol ar gyfer aelodau newydd NAWR yn &20 (oedd yn &30)

Aelodau presennol sydd eisiau trosglwyddo NAWR yn &15 (oedd yn &20)

&41 y mis

YMUNWCH YMA

PLATINWM

Ar gael i bawb– Cynnwys defnydd o’r ystafelloedd iechyd a ffitrwydd, dosbarthiadau ffitrwydd a nofio.

Ffi weinyddol NAWR yn &10 (oedd yn &15)

&33 y mis

YMUNWCH YMA

PLATINWM CORFFORAETHOL

Ar gael i weithwyr cwmnïau / sefyldiadau sy’n gysylltiedig a’r cynllun.  Cynnwys defnydd o’r ystafelloedd iechyd a ffitrwydd, dosbarthiadau ffitrwydd a nofio.

Ffi weinyddol NAWR yn &10 (oedd yn &15)

&28 y mis

YMUNWCH YMA

STUDENT

Ar gael i fyfyrwyr llawn amser a rhan amser. Cynnwys defnydd o’r ystafelloedd iechyd a ffitrwydd, dosbarthiadau ffitrwydd a nofio.

Ffi weinyddol NAWR yn &10 (oedd yn &15)

&25 y mis

YMUNWCH YMA

OVER 60’s

Ar gael i rhai dros 60 oed.  Cynnwys defnydd o’r ystafelloedd iechyd a ffitrwydd, dosbarthiadau ffitrwydd a nofio.

Ffi weinyddol NAWR yn &10 (oedd yn &15)

&25 y mis

YMUNWCH YMA