Osgowch y ciwiau y flwyddyn newydd hon!

Osgowch y ciwiau y flwyddyn newydd hon!

Mae Ciosgau bellach wedi'u gosod ym mhob canolfan, felly yn lle sefyll yn y ciw yn aros i gael archebu eich sesiwn, sganiwch eich cerdyn aelodaeth drwy'r ciosg, dewiswch eich gweithgaredd a bant â chi, mae mor syml â hynny. 

Fel aelod gwerthfawr o gyfleusterau hamdden Sir Gaerfyrddin, oeddech chi'n gwybod bod modd i chi hefyd archebu Ar-lein.

Bellach gallwch archebu a thalu am y canlynol:

  • Badminton
  • Sboncen
  • Tennis Bwrdd
  • Tennis
  • Dosbarthiadau Iechyd a Ffitrwydd

Sut i archebu ar-lein, dilynwch y 5 cam syml hyn:

Cam 1) Ewch i'n gwefan;http://www.actifsirgar.co.uk/cy/hafan  

Cam 2) Cliciwch ar y botwm Archebion Yma

Cam 3) Mewngofnodwch gan ddefnyddio eich Cyfeirnod Aelodaeth a'ch Rhif Pin.

Cam 4) Dewiswch y safle a ffefrir gennych

Cam 5) Dewiswch y dosbarth yr ydych yn dymuno archebu ar ei gyfer.

Oeddech chi'n gwybod? Gall aelodau archebu hyd at 14 diwrnod o flaen llaw.Bookmarking: