Cyfle i ymarfer yn glyfrach, yn well ac yn fwy effeithiol?? Sut? Drwy Synrgy 360!

Cyfle i ymarfer yn glyfrach, yn well ac yn fwy effeithiol?? Sut? Drwy Synrgy 360!

Gyda dewis eang o weithgareddau hwyliog, megis rygbi tag, pêl-rwyd, ymweliad calan Gaeaf gan Zoolab, helfa drysor a gemau 'gwlyb a gwyllt' yn y pwll bydd eich plant siŵr o gael amser gwych.

Rydym hefyd yn derbyn Talebau Gofal Plant gan y sefydliadau canlynol:

  • Edenred,
  • Care4,
  • Sodexo,
  • Kiddivouchers a
  • Computershare.

I gael mwy o wybodaeth neu i archebu lle ewch i wefan y Clwb Actif wrth clicio yma yma .

Eich Clwb Actif Lleol -

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman – 01269 594517

Canolfan Hamdden Caerfyrddin – 01267 224700

Canolfan Hamdden Llanelli - 01554 774757