Swimming / nofio

Swimming / nofio

Join online and save!

FAST Swimming Memberships now available

Aelodaeth nofio FAST (techneg dull nofio a ffitrwydd)

Actif Club Easter Holiday fun!

Clwb Actif Gwyliau’r Pasg

Cymry Coch

We are Red!

HURRY… SALE MUST END 31 MARCH

BRYSIWCH… SÊL YN DOD I BEN 31 MAWRTH

Amser i ddathlu!

Party time!

NEW Actif Club Passport programmes launched

Rhaglenni Aml-chwaraeon NEWYDD i Blant wedi lansio

Ymunwch ar-lein I arbed

NEW Junior Multi sport programmes launch soon and set to be the first in Wales!

Rhaglenni Aml-chwaraeon NEWYDD i Blant yn lansio'n fuan, y cyntaf yng Nghymru!

NEWYDD! Amserlenni Nofio dros y Nadolig

NEW! Christmas Swimming timetables

Inclusive swimming programmes

Rhaglenni nofio cynhwysol

Marciau llawn i Ganolfan Hamdden Caerfyrddin!

Student Membership Savings

Vote for your sporting hero

Arbedion i Fyfyrwyr

Pleidleisiwch dros eich arwr chwaraeon

NEWYDD! Amserlenni fftrwydd

NEW! Fitness Timetables

NEW! Boogie Bounce

NEWYDD! Boogie Bounce

Symud i'r Babi

Baby Let's Move

Thank you for your support

Diolch am eich cefnogaeth

Peidiwch â cholli’ch cyfle!

Don't misss out!

Actif Club fun continues

Clwb Actif - Gadewch I hwyl yr haf ddechrau!

Mae eich ymarfer newydd wella!

Actif Club - Let the summer fun begin!

Your workout just got better!

Every child should learn to swim

Dylai pob plentyn ddysgu nofio

Kettlercise Combat MX

Kettlercise Combat MX

Rush Hockey starts this July!

Hoci carlam yn dechrau mis Gorffennaf yma!

NEWYDD! Amserlenni Nofio dros yr Haf

NEW Summer Swimming timetables

Save with a Leisure Saver Card

Cadwch yn heini am lai gyda Cherdyn Hamdden Saver

Amserlenni Tymor Iau Newydd

Llongyfarchiadau i nofwyr FAST!

Well done to our FAST swimmers!

NEW! Swimming timetables

NEWYDD! Amserlenni Nofio

Spring into Shape for less with Synrgy!

Neidiwch mewn i siâp am llai gydag Synrgy

Tour of the Month – Amman Valley Leisure Centre

Splash about in the Waves!

Sblasio yn y tonnau!

New fitness classes added!

Actif Club Easter Holiday fun!

Taith y Mis

Video Tour of the Month

We need you!

Mae arnom eich angen! 

Wedi gorwneud hi dros y Nadolig?

Learn to Swim with us in Actif

Dysgwch Nofio gyda ni yn Actif

Get your children Actif for the New Year!

Tour of the Month

Taith y Mis

The wait is almost over…

Junior Hockey Thriving in Carmarthenshire

Mae'r aros bron ar ben...

Hoci Iau'n Ffynnu yn Sir Gaerfyrddin

Gwneud Mwy am Lai 

Beth sy’n digwydd yn y Flwyddyn Newydd??

Do More for Less

What’s on in the New Year??

Waw, yn dyw hi 'di gwneud yn dda?

Y Cynllun Tocyn Hamdden

WOW, hasn’t she done well!?

Leisure Saver Scheme

Christmas Holiday Opening Hours

Christmas Actif Club!

Mae'r aros bron ar ben...

Plant bach yn gwneud 'Sblash' yng Nghanolfan Hamdden Dyffryn Aman

Toddlers Make A ‘Splash’ In Amman Valley Leisure Centre

Brand New Lockers On Their Way!

Loceri Newydd Sbon Ar Eu Ffordd!

Fancy A Spin To Berlin??

Looking For Something For Your Children To Do Over October Half term? Then Look No Further!

Cyfle i ymarfer yn glyfrach, yn well ac yn fwy effeithiol?? Sut? Drwy Synrgy 360!

Llofnodwch yr addewid. Gwnewch chwaraeon yn gêm i bawb.

Sign The Pledge. Make Sport Everyone's Game.

Plant bach yn gwneud 'Sblash' yng Nghanolfan Hamdden Dyffryn Aman

Toddlers Make A ‘Splash’ In Amman Valley Leisure Centre

Brand New Lockers On Their Way!

Loceri Newydd Sbon Ar Eu Ffordd!

Fancy A Spin To Berlin??

Cyfle i ymarfer yn glyfrach, yn well ac yn fwy effeithiol?? Sut? Drwy Synrgy 360!

Looking For Something For Your Children To Do Over October Half term? Then Look No Further!

Llofnodwch yr addewid. Gwnewch chwaraeon yn gêm i bawb.

Sign The Pledge. Make Sport Everyone's Game.

Newsletters:
Other Categories:
Archived Articles: