NEWYDD! Amserlenni Nofio

NEWYDD! Amserlenni Nofio

P'un a ydych yn nofio am hwyl neu er mwyn cadw'n heini, mae ein pyllau Nofio Actif yn cynnig profiad gwych i'r teulu cyfan.

Cymerwch olwg ar ein hamserlenni nofio newydd yn ystod y tymor fan hyn, gan ddechrau o'r 1 Mai.

Heb fod yn nofio yn barod, pam felly? Rydym yn cynnig amrywiaeth o wersi ar gyfer babanod hyd at oedolion.  A does dim angen ichi aros i ddechrau nofio, gall nofwyr newydd gymryd rhan yn y cynlluniau ar unrhyw adeg gan mai asesiad parhaus ydyw.  Gallwch gael rhagor o wybodaeth yma.

Eisoes yn nofiwr? Dyma rai argymhellion i'ch helpu chi yn y pwll. 

  1. Canolbwyntio ar dechneg

Cadwch edrych ar waelod y pwll gan wasgu eich brest i awr a chadw eich pen, eich cluniau a'ch traed ar yr wyneb. Os yw'ch pen a'ch brest yn rhy uchel, bydd eich cluniau yn cwympo a bydd hynny'n eich arafu.

  1. Cicio â'ch cyhyrau craidd

Ciciwch o'r cluniau, mae symudiadau bach rhythmig yn eich gyrru ymlaen yn fwy effeithlon na chiciau mwy, ysgwydol.

  1. Peidiwch â gwastraffu eich anadl

Peidiwch ag anadlu'n drwm bob tro y mae eich pen yn agos at yr arwyneb, ceisiwch sicrhau bod pob anadl yn cyfrif. Wrth i'ch gwytnwch wella, ceisiwch anadlu ar wahanol ochrau a chofiwch osgoi codi eich pen cyfan i anadlu.

  1. Peidiwch â chyfrif y lapiau, gwnewch i bob lap gyfrif

Mae pob lap yn gyfle i wella p'un ai eich bod yn canolbwyntio ar eich strôc, eich anadlu neu ar gicio ychydig yn gyflymach. Canolbwyntiwch ar feysydd rydych eisiau eu gwella.

  1. Cynllunio gwell ymarfer

Beth am wella eich ymarfer nofio trwy gyflwyno heriau megis ymarferion ysbeidiol - bydd hyn yn gwneud y sesiwn yn fwy cyffrous a hefyd yn gwella eich cyflymder, eich gwytnwch a'ch ffitrwydd. 

Ddim yn aelod Actif? Beth am ymaelodi a mwynhau sesiynau campfa, dosbarthiadau a nofio am gyn lleied â &25 y mis ym mhob un o'n 5 Clwb Ffitrwydd Actif. Cliciwch fan hyn i ymuno heddiw!