Classes / dosbarthiadau

Classes / dosbarthiadau

Join online and save!

FAST Swimming Memberships now available

Aelodaeth nofio FAST (techneg dull nofio a ffitrwydd)

Actif Club Easter Holiday fun!

Clwb Actif Gwyliau’r Pasg

We are Red!

Cymry Coch

HURRY… SALE MUST END 31 MARCH

BRYSIWCH… SÊL YN DOD I BEN 31 MAWRTH

Amser i ddathlu!

Party time!

NEW Actif Club Passport programmes launched

Rhaglenni Aml-chwaraeon NEWYDD i Blant wedi lansio

Ymunwch ar-lein I arbed

NEW Junior Multi sport programmes launch soon and set to be the first in Wales!

Let’s hit the slopes!

Rhaglenni Aml-chwaraeon NEWYDD i Blant yn lansio'n fuan, y cyntaf yng Nghymru!

Llithro i lawr y llethrau!

NEWYDD! Amserlenni Nofio dros y Nadolig

NEW! Christmas Swimming timetables

Virtual Spin in Newcastle Emlyn and St Clears Leisure Centres

Chwilbedlo Rhithwir yng Nghanolfannau Hamdden Castell Newydd Emlyn a Sanclêr

Newydd! Amserlenni dosbarthiadau ffitrwydd 2018

New! 2018 Fitness class timetables

Inclusive swimming programmes

Rhaglenni nofio cynhwysol

Marciau llawn i Ganolfan Hamdden Caerfyrddin!

Arbedion i Fyfyrwyr

Student Membership Savings

Vote for your sporting hero

Pleidleisiwch dros eich arwr chwaraeon

NEWYDD! Amserlenni fftrwydd

NEW! Fitness Timetables

NEW! Boogie Bounce

NEWYDD! Boogie Bounce

Symud i'r Babi

Baby Let's Move

Thank you for your support

Diolch am eich cefnogaeth

Peidiwch â cholli’ch cyfle!

Don't misss out!

Pre-season training for your sports club

Hyfforddiant cyn dechrau’r tymor ar gyfer eich clwb chwaraeon

Hyfforddwr Clwb Sboncen Caerfyrddin yn cael cydnabyddiaeth

Carmarthen Squash Club coach gets recognised

Clwb Actif - Gadewch I hwyl yr haf ddechrau!

Mae eich ymarfer newydd wella!

Actif Club - Let the summer fun begin!

Your workout just got better!

Every child should learn to swim

Dylai pob plentyn ddysgu nofio

Kettlercise Combat MX

Kettlercise Combat MX

Rush Hockey starts this July!

Hoci carlam yn dechrau mis Gorffennaf yma!

NEWYDD! Amserlenni Nofio dros yr Haf

NEW Summer Swimming timetables

Save with a Leisure Saver Card

Cadwch yn heini am lai gyda Cherdyn Hamdden Saver

Amserlenni Tymor Iau Newydd

Dosbarthiadau Rhithwir

Virtual Classes

Actif Story Time Sessions

Dosbarth y Mis: Bootcamp

Class of the month: Bootcamp

Newydd! Amserlenni Dosbarthiadau Ffitrwydd 

NEWYDD! Amserlenni Nofio

New Fitness Class timetables

NEW! Swimming timetables

Taith y Mis - Y Llethrau amdani!

Ymarfer cyn cael babi 

Baby Let’s Move 

Fancy £1500 for your community sport project?

Chwant £1500 ar gyfer eich prosiect chwaraeon cymunedol?

Newydd! Hoci Cerdded

New! Walking Hockey

Family Friendly Facilities

Campfeydd sy'n Ystyriol o Deuluoedd

Spring into Shape for less with Synrgy!

Neidiwch mewn i siâp am llai gydag Synrgy

Taith y Mis - Canolfan Hamdden Dyffryn Aman

Tour of the Month – Amman Valley Leisure Centre

Splash about in the Waves!

New fitness classes added!

Dosbarthiadau ffitrwydd newydd wedi’u hychwanegu!

Clwb Actif Gwyliau’r Pasg

Actif Club Easter Holiday fun!

Easter Egg-cercise Challenge

Sialens y Pasg

Video Tour of the Month

Taith y Mis

Chwilbedlo Rhithwir yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin

Virtual Spin @ Carmarthen Leisure Centre

Over Indulged Over The Christmas Period???

LF Connect

Wedi gorwneud hi dros y Nadolig?

Taith y Mis

Tour of the Month

The wait is almost over…

Junior Hockey Thriving in Carmarthenshire

Mae'r aros bron ar ben...

Hoci Iau'n Ffynnu yn Sir Gaerfyrddin

Gwneud Mwy am Lai 

Beth sy’n digwydd yn y Flwyddyn Newydd??

Do More for Less

What’s on in the New Year??

Waw, yn dyw hi 'di gwneud yn dda?

Y Cynllun Tocyn Hamdden

WOW, hasn’t she done well!?

Leisure Saver Scheme

Christmas Holiday Opening Hours

Christmas Actif Club!

Mae'r aros bron ar ben...

Plant bach yn gwneud 'Sblash' yng Nghanolfan Hamdden Dyffryn Aman

Toddlers Make A ‘Splash’ In Amman Valley Leisure Centre

Brand New Lockers On Their Way!

Loceri Newydd Sbon Ar Eu Ffordd!

A Hoffech Chi Chwilbedlo I Berlin??

Fancy A Spin To Berlin??

Looking For Something For Your Children To Do Over October Half term? Then Look No Further!

Sign The Pledge. Make Sport Everyone's Game.

Llofnodwch yr addewid. Gwnewch chwaraeon yn gêm i bawb.

Toddlers Make A ‘Splash’ In Amman Valley Leisure Centre

Plant bach yn gwneud 'Sblash' yng Nghanolfan Hamdden Dyffryn Aman

Loceri Newydd Sbon Ar Eu Ffordd!

Brand New Lockers On Their Way!

A Hoffech Chi Chwilbedlo I Berlin??

Fancy A Spin To Berlin??

Looking For Something For Your Children To Do Over October Half term? Then Look No Further!

Llofnodwch yr addewid. Gwnewch chwaraeon yn gêm i bawb.

Sign The Pledge. Make Sport Everyone's Game.

Newsletters:
Other Categories:
Archived Articles: