Kettlercise Combat MX

Kettlercise Combat MX

Rydym yn cynnig dros 80 o ddosbarthiadau ymarfer corff yr wythnos ar draws ein holl gyfleusterau. Mae pob un ohonynt yn ceisio eich ysgogi i symud mwy, teimlo'n well, ymarfer yn galetach ac yn y pen draw edrych yn well.

Y mis hwn rydym yn cyflwyno dosbarth Kettlercise Combat MX i chi – edrychwch ar beth mae'r dosbarth yn ei gynnig:

 

Beth yw Kettlercise Combat MX?

Mae'r dosbarth hwn yn gymysgedd egnïol iawn o ymarferion pwysau tegell a symudiadau deinamig sydd wedi eu hysbrydoli gan grefft ymladd.

Mae'r dosbarth hwn yn cael ei rannu'n 8 parth sy'n cynnig sesiwn ymarfer ar gyfer y corff cyfan, gan gynnwys ymarferion pwysau tegell traddodiadol ar gyfer rhannau uchaf ac isaf y corff a sesiwn egnïol iawn sy'n cynnwys cicio, dyrnio a gwthio â'ch penelin.

Mae'n cynnig popeth ond yn bwysicaf oll mae'n hwyl ac rydych yn sicr o losgi calorïau, a llawer ohonynt!

Lefel dwysedd: Canolig / Uchel

Ble: Canolfan Hamdden Llanelli

Pryd: Ar ddydd Mercher am 6.45am ac ar ddydd Sadwrn am 9.00am

Gallwch archebu ar-lein yma neu cysylltwch â Chanolfan Hamdden Caerfyrddin drwy ffonio 01554 774757

Dosbarthiadau tebyg eraill sydd yn rhedeg ar draws ein canolfannau hamdden yn cynnwys;

Dosbarthiadau pwysau tegell Actif

Canolfan Hamdden Rhydaman - ar ddydd Llun, am 5.30pm

Canolfan Hamdden Caerfyrddin - ar ddydd Mercher, am 7pm

Canolfan Hamdden Llanelli – ar ddydd Mawrth ac ar ddydd Iau, am 7pm

Canolfan Hamdden Castell Newydd Emlyn - ar ddydd Gwener, am 6pm

Gallwch weld ein holl ddosbarthiadau ffitrwydd yma