Actif Club / Clwb gweithredol

Actif Club / Clwb gweithredol

Join online and save!

FAST Swimming Memberships now available

Aelodaeth nofio FAST (techneg dull nofio a ffitrwydd)

Actif Club Easter Holiday fun!

Clwb Actif Gwyliau’r Pasg

Cymry Coch

We are Red!

HURRY… SALE MUST END 31 MARCH

BRYSIWCH… SÊL YN DOD I BEN 31 MAWRTH

Amser i ddathlu!

Party time!

NEW Actif Club Passport programmes launched

Rhaglenni Aml-chwaraeon NEWYDD i Blant wedi lansio

Ymunwch ar-lein I arbed

NEW Junior Multi sport programmes launch soon and set to be the first in Wales!

Rhaglenni Aml-chwaraeon NEWYDD i Blant yn lansio'n fuan, y cyntaf yng Nghymru!

Llithro i lawr y llethrau!

NEWYDD! Amserlenni Nofio dros y Nadolig

NEW! Christmas Swimming timetables

Inclusive swimming programmes

Rhaglenni nofio cynhwysol

Marciau llawn i Ganolfan Hamdden Caerfyrddin!

Student Membership Savings

Vote for your sporting hero

Arbedion i Fyfyrwyr

Pleidleisiwch dros eich arwr chwaraeon

NEWYDD! Amserlenni fftrwydd

NEW! Fitness Timetables

NEW! Boogie Bounce

NEWYDD! Boogie Bounce

Symud i'r Babi

Baby Let's Move

Thank you for your support

Diolch am eich cefnogaeth

Peidiwch â cholli’ch cyfle!

Don't misss out!

Actif Club fun continues

Hwyl Clwb Actif yn parhau

Clwb Actif - Gadewch I hwyl yr haf ddechrau!

Mae eich ymarfer newydd wella!

Actif Club - Let the summer fun begin!

Your workout just got better!

Every child should learn to swim

Dylai pob plentyn ddysgu nofio

Kettlercise Combat MX

Kettlercise Combat MX

Rush Hockey starts this July!

Hoci carlam yn dechrau mis Gorffennaf yma!

NEWYDD! Amserlenni Nofio dros yr Haf

NEW Summer Swimming timetables

Save with a Leisure Saver Card

Cadwch yn heini am lai gyda Cherdyn Hamdden Saver

New Junior Term Timetables

Amserlenni Tymor Iau Newydd

Actif Story Time Sessions

NEWYDD! Sesiynau Amser Stori Actif

NEW! Swimming timetables

NEWYDD! Amserlenni Nofio

Taith y Mis - Y Llethrau amdani!

Tour of the Month – Hit the Slopes!

Fancy £1500 for your community sport project?

Chwant £1500 ar gyfer eich prosiect chwaraeon cymunedol?

Neidiwch mewn i siâp am llai gydag Synrgy

Spring into Shape for less with Synrgy!

Tour of the Month – Amman Valley Leisure Centre

Taith y Mis - Canolfan Hamdden Dyffryn Aman

Sblasio yn y tonnau!

Splash about in the Waves!

New fitness classes added!

Actif Club Easter Holiday fun!

Clwb Actif Gwyliau’r Pasg

Video Tour of the Month

Taith y Mis

Mae arnom eich angen! 

We need you!

Over Indulged Over The Christmas Period???

Wedi gorwneud hi dros y Nadolig?

LF Connect

Get your children Actif for the New Year!

Gofalwch fod eich plant yn Actif yn y flwyddyn newydd!

Taith y Mis

Tour of the Month

The wait is almost over…

Junior Hockey Thriving in Carmarthenshire

Mae'r aros bron ar ben...

Hoci Iau'n Ffynnu yn Sir Gaerfyrddin

Gwneud Mwy am Lai 

Beth sy’n digwydd yn y Flwyddyn Newydd??

Do More for Less

What’s on in the New Year??

Waw, yn dyw hi 'di gwneud yn dda?

Y Cynllun Tocyn Hamdden

WOW, hasn’t she done well!?

Leisure Saver Scheme

Christmas Holiday Opening Hours

Christmas Actif Club!

Mae'r aros bron ar ben...

Fancy A Spin To Berlin??

Looking For Something For Your Children To Do Over October Half term? Then Look No Further!

Cyfle i ymarfer yn glyfrach, yn well ac yn fwy effeithiol?? Sut? Drwy Synrgy 360!

Llofnodwch yr addewid. Gwnewch chwaraeon yn gêm i bawb.

Sign The Pledge. Make Sport Everyone's Game.

Fancy A Spin To Berlin??

Cyfle i ymarfer yn glyfrach, yn well ac yn fwy effeithiol?? Sut? Drwy Synrgy 360!

Looking For Something For Your Children To Do Over October Half term? Then Look No Further!

Llofnodwch yr addewid. Gwnewch chwaraeon yn gêm i bawb.

Sign The Pledge. Make Sport Everyone's Game.

Newsletters:
Other Categories:
Archived Articles: