Clwb Actif - Gadewch I hwyl yr haf ddechrau!

Clwb Actif - Gadewch I hwyl yr haf ddechrau!

Oes gennych chi blant rhwng 8-12 oed ac yn chwilio am syniadau i diddori’r plant dros yr haf? Edrychwch ar ein Clwb Gwyliau Actif.

Mae ein Clwb Actif yn darparu rhaglen amrywiol o weithgareddau a chwaraeon i blant 8-12 oed.

Mae'r clwb yn cael ei gynnal yn ystod gwyliau'r Haf o Dydd Llun 24 Gorffennaf tan 1af Medi, rhwng 8.30am a 5.30pm, sy'n berffaith ar gyfer rhieni sy'n gweithio.

Gallwch gollwng y plant I ffwrdd yn y bore a gadael iddynt mwynhau diwrnod llawn o weithgareddau difyr yn ogystal â rhoi cynnig ar chwaraeon newydd tra eu bod yn gwneud ffrindiau newydd a dysgu sgiliau newydd.

Mae'r gweithgareddau'n amrywio o gemau Olympiadd dŵr i bêl-rwyd, cyrsiau rhwystr, coginio gwirion a Achub Bywyd yn y dŵr, a llawer llawer mwy.

Cofrestrwch eich plentyn am ddiwrnod neu am yr wythnos. Gallwch cadw lle ar-lein neu trwy cysylltu gyda’r canolfannau yn uniongyrchol.

Mae Clwb Actif yn cael ei gynnal ym mhob un o'n Canolfannau Hamdden cliciwch ar y canolfannau islaw am yr amserlennu.

Canolfan Hamdden Caerfyrddin 01267 224700

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman 01269 594517

Canolfan Hamdden Llanelli 01554 774757

Canolfan Hamdden Castell Newydd Emlyn 01269 224731

Canolfan Hamdden San Clêr 01994 231253

Am fwy o wybodaeth ynglyn a Clwb Actif, cliciwch yma