Health and Fitness / Iechyd a Ffitrwydd

Health and Fitness / Iechyd a Ffitrwydd

Join online and save!

FAST Swimming Memberships now available

Aelodaeth nofio FAST (techneg dull nofio a ffitrwydd)

Clwb Actif Gwyliau’r Pasg

Actif Club Easter Holiday fun!

Cymry Coch

We are Red!

HURRY… SALE MUST END 31 MARCH

BRYSIWCH… SÊL YN DOD I BEN 31 MAWRTH

Amser i ddathlu!

Party time!

NEW Actif Club Passport programmes launched

Rhaglenni Aml-chwaraeon NEWYDD i Blant wedi lansio

Ymunwch ar-lein I arbed

Rhaglenni Aml-chwaraeon NEWYDD i Blant yn lansio'n fuan, y cyntaf yng Nghymru!

Llithro i lawr y llethrau!

NEW Junior Multi sport programmes launch soon and set to be the first in Wales!

NEW! Christmas Swimming timetables

NEWYDD! Amserlenni Nofio dros y Nadolig

Chwilbedlo Rhithwir yng Nghanolfannau Hamdden Castell Newydd Emlyn a Sanclêr

Virtual Spin in Newcastle Emlyn and St Clears Leisure Centres

New! 2018 Fitness class timetables

Newydd! Amserlenni dosbarthiadau ffitrwydd 2018

Rhaglenni nofio cynhwysol

Inclusive swimming programmes

Marciau llawn i Ganolfan Hamdden Caerfyrddin!

Arbedion i Fyfyrwyr

Pleidleisiwch dros eich arwr chwaraeon

Student Membership Savings

Vote for your sporting hero

NEW! Fitness Timetables

NEWYDD! Amserlenni fftrwydd

NEWYDD! Boogie Bounce

NEW! Boogie Bounce

Baby Let's Move

Symud i'r Babi

Diolch am eich cefnogaeth

Thank you for your support

Don't misss out!

Peidiwch â cholli’ch cyfle!

Hyfforddiant cyn dechrau’r tymor ar gyfer eich clwb chwaraeon

Hwyl Clwb Actif yn parhau

Actif Club fun continues

Pre-season training for your sports club

Born to run: Take part in Carmarthenshire’s newest Parkrun routes

Hyfforddwr Clwb Sboncen Caerfyrddin yn cael cydnabyddiaeth

Carmarthen Squash Club coach gets recognised

Parkrun Penigamp: Cymerwch ran yn llwybrau newydd Parkrun Sir Gar

Actif Club - Let the summer fun begin!

Your workout just got better!

Clwb Actif - Gadewch I hwyl yr haf ddechrau!

Mae eich ymarfer newydd wella!

Dylai pob plentyn ddysgu nofio

Every child should learn to swim

Kettlercise Combat MX

Kettlercise Combat MX

Hoci carlam yn dechrau mis Gorffennaf yma!

Rush Hockey starts this July!

NEW Summer Swimming timetables

NEWYDD! Amserlenni Nofio dros yr Haf

Cadwch yn heini am lai gyda Cherdyn Hamdden Saver

Save with a Leisure Saver Card

Get Summer Ready!

New Junior Term Timetables

Amserlenni Tymor Iau Newydd

Paratowch at yr haf!

Dosbarthiadau Rhithwir

Virtual Classes

Actif Story Time Sessions

NEWYDD! Sesiynau Amser Stori Actif

Dosbarth y Mis: Bootcamp

Class of the month: Bootcamp

New Fitness Class timetables

NEW! Swimming timetables

Newydd! Amserlenni Dosbarthiadau Ffitrwydd 

Tour of the Month – Hit the Slopes!

Fancy £1500 for your community sport project?

Get Walking This May!

Mis Mai - Mis Cerdded!

Newydd! Hoci Cerdded

New! Walking Hockey

Spring into Shape for less with Synrgy!

Neidiwch mewn i siâp am llai gydag Synrgy

Family Friendly Facilities

Campfeydd sy'n Ystyriol o Deuluoedd

Taith y Mis - Canolfan Hamdden Dyffryn Aman

Tour of the Month – Amman Valley Leisure Centre

Splash about in the Waves!

New fitness classes added!

Dosbarthiadau ffitrwydd newydd wedi’u hychwanegu!

Clwb Actif Gwyliau’r Pasg

Actif Club Easter Holiday fun!

Easter Egg-cercise Challenge

Sialens y Pasg

Taith y Mis

SYNRGY yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin 

Video Tour of the Month

Synrgy @ Carmarthen Leisure Centre

Virtual Spin @ Carmarthen Leisure Centre

Chwilbedlo Rhithwir yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin

Gym Opening Hours Extension 

LF Connect

Wedi gorwneud hi dros y Nadolig?

Over Indulged Over The Christmas Period???

LF Connect

Tour of the Month

Taith y Mis

The wait is almost over…

Junior Hockey Thriving in Carmarthenshire

Mae'r aros bron ar ben...

Hoci Iau'n Ffynnu yn Sir Gaerfyrddin

Gwneud Mwy am Lai 

Beth sy’n digwydd yn y Flwyddyn Newydd??

Do More for Less

What’s on in the New Year??

Waw, yn dyw hi 'di gwneud yn dda?

Y Cynllun Tocyn Hamdden

WOW, hasn’t she done well!?

Leisure Saver Scheme

Christmas Holiday Opening Hours

Llanelli Hosting A New Timed 5km Parkrun!

Two Gyms Refurbished…One To Go

Christmas Actif Club!

Mae'r aros bron ar ben...

Cyfle i ymarfer yn glyfrach, yn well ac yn fwy effeithiol?? Sut? Drwy Synrgy 360!

An Opportunity To Train Smarter, Better And More Effectively?? How You Ask, Synrgy 360 That’s How.

Fancy A Spin To Berlin??

A Hoffech Chi Chwilbedlo I Berlin??

Looking For Something For Your Children To Do Over October Half term? Then Look No Further!

Sign The Pledge. Make Sport Everyone's Game.

Llofnodwch yr addewid. Gwnewch chwaraeon yn gêm i bawb.

The Wait Is Almost Over…

An Opportunity To Train Smarter, Better And More Effectively?? How You Ask, Synrgy 360 That’s How.

Cyfle i ymarfer yn glyfrach, yn well ac yn fwy effeithiol?? Sut? Drwy Synrgy 360!

A Hoffech Chi Chwilbedlo I Berlin??

Fancy A Spin To Berlin??

Looking For Something For Your Children To Do Over October Half term? Then Look No Further!

Llofnodwch yr addewid. Gwnewch chwaraeon yn gêm i bawb.

Sign The Pledge. Make Sport Everyone's Game.

Newsletters:
Other Categories:
Archived Articles: