Waw, yn dyw hi 'di gwneud yn dda?

Waw, yn dyw hi 'di gwneud yn dda?

 
Fi yw Christina Appleby-Phillips (Chrissie yn fyr). Rwy'n gweithio yng Nghanolfan Hamdden Castellnewydd Emlyn fel hyfforddwr Ffitrwydd a Chynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS) ac rwyf wedi gwneud ers tua 9 mlynedd bellach. Roeddwn bob amser yn cystadlu mewn chwaraeon, sef pêl-droed a phêl-fasged yn bennaf, pan oeddwn yn ifanc ac wedyn fe ddes ar draws codi pwysau. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rwyf wedi cymryd rhan mewn cystadlaethau codi pwysau (sef cyrcydu, codi pwysau ar y fainc, a chodi pwysau marw).

Rwy'n bencampwraig codi pwysau Cymru yn y categori dan 84 cilogram ar hyn o bryd. O ganlyniad, roeddwn yn gymwys i gystadlu ym mhencampwriaethau Prydain, lle des i'n 3ydd gyda chyfanswm o 437.5 cilogram. Llwyddais i dorri record codi pwysau ar y fainc Prydain ar yr un pryd trwy godi 102.5 cilogram. Fy nodau wrth gamu ymlaen yn amlwg yw ennill Pencampwriaeth Codi Pwysau Prydain, a chynrychioli Prydain ym mhencampwriaethau'r byd, felly byddaf yn ymarfer yn galed i wireddu hyn.