Local Interest / Diddordeb lleol

Local Interest / Diddordeb lleol

Join online and save!

FAST Swimming Memberships now available

Aelodaeth nofio FAST (techneg dull nofio a ffitrwydd)

Clwb Actif Gwyliau’r Pasg

Actif Club Easter Holiday fun!

We are Red!

Cymry Coch

HURRY… SALE MUST END 31 MARCH

BRYSIWCH… SÊL YN DOD I BEN 31 MAWRTH

Amser i ddathlu!

Party time!

NEW Actif Club Passport programmes launched

Rhaglenni Aml-chwaraeon NEWYDD i Blant wedi lansio

Ymunwch ar-lein I arbed

NEW Junior Multi sport programmes launch soon and set to be the first in Wales!

Let’s hit the slopes!

Rhaglenni Aml-chwaraeon NEWYDD i Blant yn lansio'n fuan, y cyntaf yng Nghymru!

Llithro i lawr y llethrau!

NEWYDD! Amserlenni Nofio dros y Nadolig

NEW! Christmas Swimming timetables

Virtual Spin in Newcastle Emlyn and St Clears Leisure Centres

Chwilbedlo Rhithwir yng Nghanolfannau Hamdden Castell Newydd Emlyn a Sanclêr

Newydd! Amserlenni dosbarthiadau ffitrwydd 2018

New! 2018 Fitness class timetables

Inclusive swimming programmes

Rhaglenni nofio cynhwysol

Top marks for Carmarthen Leisure Centre!

Marciau llawn i Ganolfan Hamdden Caerfyrddin!

Student Membership Savings

Vote for your sporting hero

Arbedion i Fyfyrwyr

Pleidleisiwch dros eich arwr chwaraeon

NEWYDD! Amserlenni fftrwydd

NEW! Fitness Timetables

NEW! Boogie Bounce

NEWYDD! Boogie Bounce

Symud i'r Babi

Baby Let's Move

Thank you for your support

Diolch am eich cefnogaeth

Peidiwch â cholli’ch cyfle!

Don't misss out!

Born to run: Take part in Carmarthenshire’s newest Parkrun routes

Hwyl Clwb Actif yn parhau

Hyfforddiant cyn dechrau’r tymor ar gyfer eich clwb chwaraeon

Actif Club fun continues

Pre-season training for your sports club

Dai’s success story – 6 months and 3 stone lighter

Stori wych, diolch i Synrgy Llwyddiant Dai - 6 mis a 3 stôn yn ysgafnach

Hyfforddwr Clwb Sboncen Caerfyrddin yn cael cydnabyddiaeth

Carmarthen Squash Club coach gets recognised

Parkrun Penigamp: Cymerwch ran yn llwybrau newydd Parkrun Sir Gar

Clwb Actif - Gadewch I hwyl yr haf ddechrau!

Mae eich ymarfer newydd wella!

Actif Club - Let the summer fun begin!

Your workout just got better!

Every child should learn to swim

Dylai pob plentyn ddysgu nofio

Kettlercise Combat MX

Kettlercise Combat MX

Rush Hockey starts this July!

Hoci carlam yn dechrau mis Gorffennaf yma!

NEWYDD! Amserlenni Nofio dros yr Haf

NEW Summer Swimming timetables

Save with a Leisure Saver Card

Cadwch yn heini am lai gyda Cherdyn Hamdden Saver

New Junior Term Timetables

Amserlenni Tymor Iau Newydd

Paratowch at yr haf!

Llongyfarchiadau i nofwyr FAST!

Well done to our FAST swimmers!

Nominate a Sports Star

Cyfle i Enwebu Seren Chwaraeon

Dosbarthiadau Rhithwir

Virtual Classes

Actif Story Time Sessions

NEWYDD! Sesiynau Amser Stori Actif

Dosbarth y Mis: Bootcamp

Class of the month: Bootcamp

New Fitness Class timetables

NEW! Swimming timetables

NEWYDD! Amserlenni Nofio

Taith y Mis - Y Llethrau amdani!

Tour of the Month – Hit the Slopes!

Baby Let’s Move 

Ymarfer cyn cael babi 

Chwant £1500 ar gyfer eich prosiect chwaraeon cymunedol?

Fancy £1500 for your community sport project?

Get Walking This May!

Mis Mai - Mis Cerdded!

Newydd! Hoci Cerdded

New! Walking Hockey

Spring into Shape for less with Synrgy!

Neidiwch mewn i siâp am llai gydag Synrgy

Family Friendly Facilities

Campfeydd sy'n Ystyriol o Deuluoedd

Taith y Mis - Canolfan Hamdden Dyffryn Aman

Tour of the Month – Amman Valley Leisure Centre

Splash about in the Waves!

Sblasio yn y tonnau!

Dosbarthiadau ffitrwydd newydd wedi’u hychwanegu!

New fitness classes added!

Actif Club Easter Holiday fun!

Clwb Actif Gwyliau’r Pasg

Easter Egg-cercise Challenge

Sialens y Pasg

SYNRGY yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin 

Video Tour of the Month

Synrgy @ Carmarthen Leisure Centre

Squash Development

Taith y Mis

Datblygu Sboncen 

Virtual Spin @ Carmarthen Leisure Centre

Chwilbedlo Rhithwir yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin

Mae arnom eich angen! 

We need you!

Gym Opening Hours Extension 

Ymestyn Oriau Agor y Gampfa 

Wedi gorwneud hi dros y Nadolig?

LF Connect

Off to the Slopes soon, why not get a head start??

Mae'r aros bron ar ben...

Hoci Iau'n Ffynnu yn Sir Gaerfyrddin

The wait is almost over…

Junior Hockey Thriving in Carmarthenshire

Gwneud Mwy am Lai 

Beth sy’n digwydd yn y Flwyddyn Newydd??

Do More for Less

What’s on in the New Year??

Waw, yn dyw hi 'di gwneud yn dda?

Y Cynllun Tocyn Hamdden

WOW, hasn’t she done well!?

Leisure Saver Scheme

Christmas Actif Club!

Mae'r aros bron ar ben...

Toddlers Make A ‘Splash’ In Amman Valley Leisure Centre

Fancy A Spin To Berlin??

Looking For Something For Your Children To Do Over October Half term? Then Look No Further!

Sign The Pledge. Make Sport Everyone's Game.

Llofnodwch yr addewid. Gwnewch chwaraeon yn gêm i bawb.

The Wait Is Almost Over…

Toddlers Make A ‘Splash’ In Amman Valley Leisure Centre

Fancy A Spin To Berlin??

Looking For Something For Your Children To Do Over October Half term? Then Look No Further!

Llofnodwch yr addewid. Gwnewch chwaraeon yn gêm i bawb.

Sign The Pledge. Make Sport Everyone's Game.

Aelodaeth o'r Gampfa

Aelodaeth Myfyriwr Actif

Aelodaeth Llwybr Ymarfer yn y Dwr

Amserlenni – Dosbarthiadau Nofio a Ffitrwydd Newydd (Dosbarth Chwilbedlo Newydd yng Nghastellnewydd Emlyn a Sanclêr)

Chwaraeon a Hamdden Actif

Newsletters:
Other Categories:
Archived Articles: