Arbedion i Fyfyrwyr

Arbedion i Fyfyrwyr

 
 
Myfyrwyr – Manteisiwch ar y cynnig - DIM ffi ymaelodi - sydd wedi cael ei ymestyn trwy gydol mis Hydref.

Am &25 y mis a DIM ffi ymaelodi, gall myfyrwyr ymarfer eu hymennydd a'u corff drwy aelodaeth myfyrwyr, sy'n rhoi mynediad hollgynhwysol i’n 7 Canolfan Hamdden Actif, 4 Pwll Nofio, a mynediad i dros 100 o ddosbarthiadau ffitrwydd yr wythnos.
 
Cofrestrwch heddiw ac ni chewch eich clymu i gontract. Mae ein holl becynnau aelodaeth yn eich galluogi i rewi eich aelodaeth am hyd at 6 mis ar y tro.

Mae ein haelodaeth myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr 14 oed a hŷn sydd mewn addysg amser llawn neu ran amser