Gym / Campfa

Gym / Campfa

Join online and save!

FAST Swimming Memberships now available

Aelodaeth nofio FAST (techneg dull nofio a ffitrwydd)

Clwb Actif Gwyliau’r Pasg

Actif Club Easter Holiday fun!

We are Red!

Cymry Coch

HURRY… SALE MUST END 31 MARCH

BRYSIWCH… SÊL YN DOD I BEN 31 MAWRTH

Amser i ddathlu!

Party time!

NEW Actif Club Passport programmes launched

Rhaglenni Aml-chwaraeon NEWYDD i Blant wedi lansio

Ymunwch ar-lein I arbed

NEW Junior Multi sport programmes launch soon and set to be the first in Wales!

Rhaglenni Aml-chwaraeon NEWYDD i Blant yn lansio'n fuan, y cyntaf yng Nghymru!

NEW! Christmas Swimming timetables

Virtual Spin in Newcastle Emlyn and St Clears Leisure Centres

Chwilbedlo Rhithwir yng Nghanolfannau Hamdden Castell Newydd Emlyn a Sanclêr

Newydd! Amserlenni dosbarthiadau ffitrwydd 2018

New! 2018 Fitness class timetables

Marciau llawn i Ganolfan Hamdden Caerfyrddin!

Arbedion i Fyfyrwyr

Pleidleisiwch dros eich arwr chwaraeon

Student Membership Savings

Vote for your sporting hero

NEW! Fitness Timetables

NEWYDD! Amserlenni fftrwydd

NEWYDD! Boogie Bounce

NEW! Boogie Bounce

Baby Let's Move

Symud i'r Babi

Diolch am eich cefnogaeth

Thank you for your support

Don't misss out!

Peidiwch â cholli’ch cyfle!

Hyfforddiant cyn dechrau’r tymor ar gyfer eich clwb chwaraeon

Pre-season training for your sports club

Dai’s success story – 6 months and 3 stone lighter

Stori wych, diolch i Synrgy Llwyddiant Dai - 6 mis a 3 stôn yn ysgafnach

Actif Club - Let the summer fun begin!

Your workout just got better!

Clwb Actif - Gadewch I hwyl yr haf ddechrau!

Mae eich ymarfer newydd wella!

Dylai pob plentyn ddysgu nofio

Every child should learn to swim

Kettlercise Combat MX

Kettlercise Combat MX

Hoci carlam yn dechrau mis Gorffennaf yma!

Rush Hockey starts this July!

NEW Summer Swimming timetables

NEWYDD! Amserlenni Nofio dros yr Haf

Cadwch yn heini am lai gyda Cherdyn Hamdden Saver

Save with a Leisure Saver Card

Amserlenni Tymor Iau Newydd

Paratowch at yr haf!

New Fitness Class timetables

Newydd! Amserlenni Dosbarthiadau Ffitrwydd 

Neidiwch mewn i siâp am llai gydag Synrgy

Family Friendly Facilities

Campfeydd sy'n Ystyriol o Deuluoedd

Spring into Shape for less with Synrgy!

Tour of the Month – Amman Valley Leisure Centre

Taith y Mis - Canolfan Hamdden Dyffryn Aman

Splash about in the Waves!

New fitness classes added!

Dosbarthiadau ffitrwydd newydd wedi’u hychwanegu!

Actif Club Easter Holiday fun!

Easter Egg-cercise Challenge

Sialens y Pasg

SYNRGY yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin 

Video Tour of the Month

Synrgy @ Carmarthen Leisure Centre

Taith y Mis

Gym Opening Hours Extension 

Ymestyn Oriau Agor y Gampfa 

Wedi gorwneud hi dros y Nadolig?

LF Connect

LF Connect

Tour of the Month

Taith y Mis

The wait is almost over…

Junior Hockey Thriving in Carmarthenshire

Mae'r aros bron ar ben...

Hoci Iau'n Ffynnu yn Sir Gaerfyrddin

Gwneud Mwy am Lai 

Beth sy’n digwydd yn y Flwyddyn Newydd??

Do More for Less

What’s on in the New Year??

Waw, yn dyw hi 'di gwneud yn dda?

Y Cynllun Tocyn Hamdden

WOW, hasn’t she done well!?

Leisure Saver Scheme

Christmas Holiday Opening Hours

Two Gyms Refurbished…One To Go

Christmas Actif Club!

Mae'r aros bron ar ben...

Loceri Newydd Sbon Ar Eu Ffordd!

Brand New Lockers On Their Way!

An Opportunity To Train Smarter, Better And More Effectively?? How You Ask, Synrgy 360 That’s How.

Cyfle i ymarfer yn glyfrach, yn well ac yn fwy effeithiol?? Sut? Drwy Synrgy 360!

Fancy A Spin To Berlin??

Looking For Something For Your Children To Do Over October Half term? Then Look No Further!

Sign The Pledge. Make Sport Everyone's Game.

Llofnodwch yr addewid. Gwnewch chwaraeon yn gêm i bawb.

The Wait Is Almost Over…

Brand New Lockers On Their Way!

Loceri Newydd Sbon Ar Eu Ffordd!

Cyfle i ymarfer yn glyfrach, yn well ac yn fwy effeithiol?? Sut? Drwy Synrgy 360!

An Opportunity To Train Smarter, Better And More Effectively?? How You Ask, Synrgy 360 That’s How.

Fancy A Spin To Berlin??

Looking For Something For Your Children To Do Over October Half term? Then Look No Further!

Llofnodwch yr addewid. Gwnewch chwaraeon yn gêm i bawb.

Sign The Pledge. Make Sport Everyone's Game.

Newsletters:
Other Categories:
Archived Articles: