Loceri Newydd Sbon Ar Eu Ffordd!

Loceri Newydd Sbon Ar Eu Ffordd!

Mae loceri newydd yn cael eu gosod ar dri safle ym mis Tachwedd ac wedyn yng Nghanolfan Hamdden Dyffryn Aman yn fuan ar ôl hynny.

Y tri safle yw: Canolfan Hamdden Caerfyrddin, Canolfan Hamdden Llanelli a Chanolfan Hamdden Castellnewydd Emlyn.

Bydd y prosiect hwn yn cynnwys gosod loceri newydd sbon a fydd yn gysylltiedig â'r gwaith i adnewyddu'r ystafelloedd ffitrwydd ac yn cyflwyno cloeon RFID electronig a fydd yn gweithio gyda'r bandiau garddwrn clyfar y bydd cwsmeriaid yn eu defnyddio. Dyma ffordd ddiogel i gwsmeriaid gadw eu heiddo heb orfod poeni am allwedd!

Bydd gweddill y gwaith yn cynnwys atgyweirio'r loceri presennol yn llawn ym Mhwll Nofio Llanymddyfri ynghyd â darparu cloeon dychwelyd arian, allweddi a bandiau garddwrn newydd i'w defnyddio â'r darn arian &1 newydd a gyflwynir yn 2017.

Bydd y prosiect hwn yn gwella ein safonau yn y maes pwysig hwn ac yn gwella profiad cwsmeriaid yn unol â gweddill ein cyfleusterau.