Amser i ddathlu!

Amser i ddathlu!

Cynllunio parti pen-blwydd nesaf eich plentyn? Mae Canolfannau Hamdden Actif yn berffaith ar gyfer eich dathliadau.

Mae gennym becynnau partion gwych i ddewis ohonynt fel bod eich plentyn yn cael llawer o hwyl yn dathlu eu pen-blwydd arbennig gyda'u ffrindiau, gan ei gwneud yn ddiwrnod i'w gofio!

Gadewch inni helpu i gymryd y straen allan o drefnu parti pen-blwydd nesaf eich plentyn.

Bydd ein Arweinwyr Actif yn sicrhau eich bod chi a'ch gwesteion yn derbyn gofal. Gallwn hyd yn oed ddosbarthu bwyd i chi hefyd (ar safleoedd dethol). Ac yn bwysicaf oll byddwn yn clirio'r sbwriel sydd yn golygu y gallwch chi fwynhau parti pen-blwydd heb unrhyw drafferth, dim llanast dim ond llawer a llawer o HWYL!

Gweler yr holl opsiynau partion pen-blwydd isod;
 

I archebu lle i’ch plentyn  cysylltwch a a’r Canolfannau Hamdden neu’r canolfan Sgio yn uniongyrchol.

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman - 01269 594517

Canolfan Hamdden Caerfyrddin - 01267 224700

Canolfan Hamdden Llanelli - 01544 774757

Pwll Nofio Llanymddyfri - 01267 224733

Canolfan Hamdden San Cler - 01267 224778

Canolfan Hamdden Castell Newydd Emlyn - 01267 224731

Canolfan Sgio a Gweithgareddau Pen-Bre - 01554 834443