Newydd! Amserlenni dosbarthiadau ffitrwydd 2018

Newydd! Amserlenni dosbarthiadau ffitrwydd 2018

Blwyddyn newydd a dosbarthiadau newydd wedi'u hychwanegu! Gyda dros 100 o ddosbarthiadau ffitrwydd yr wythnos ar draws ein Canolfannau Hamdden Actif mae ‘na rhywbeth i pawb! 

Llosgwch y calorïau Nadolig ar ôl y Calan drwy roi cynnig ar ddosbarth newydd - Boxfit Bootcamp, Muscle Max, HIIT Cryfder a mwy!

Felly byddwch yn barod i gychwyn rhaglen ffitrwydd newydd y flwyddyn newydd hon! Lawrlwythwch yr amserlenni isod:

Canolfan Hamdden Caerfyrddin

Canolfan Hamdden Llanelli

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman

Canolfan Hamdden Sanclêr

Canolfan Hamdden Castell Newydd Emlyn

Ddim yn aelod?

Rydym yn cynnig mynediad diderfyn i’r gampfa, pyllau nofio a dosbarthiadau ffitrwydd ar draws ein holl ganolfannau Actif gydag aelodaeth cartref am &41 y mis.  Mae’r aelodaeth yma yn berffaith i deuluoedd (2 oedolyn a hyd at 4 o blant dan 18 oed); gall oedolion ychwanegol gael eu hychwanegu i’r aelodaeth am dâl bach. Cliciwch yma am fanylion.