Newydd! Amserlenni Dosbarthiadau Ffitrwydd 

Newydd! Amserlenni Dosbarthiadau Ffitrwydd 

Mae ein hamserlenni dosbarthiadau ffitrwydd newydd yn cael eu lansio ar 1 Mai, ond gallwch eu lawrlwytho nawr!

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman

Canolfan Hamdden Caerfyrddin

Canolfan Hamdden Llanelli

Canolfan Hamdden Castellnewydd Emlyn

Canolfan Hamdden Sanclêr

Gyda dros 80 + o ddosbarthiadau ffitrwydd yr wythnos ar draws ein 5 canolfan hamdden mae gennym ddigon o ddosbarthiadau i chi eu dewis gan gynnwys Kettlercise Combat MX, Bootcamp, Ioga, Body Jungle Konga i enwi dim ond rhai.

Oeddech chi'n gwybod? Fel aelod, gallwch archebu eich lle ar-lein ar gyfer unrhyw un o'n dosbarthiadau ffitrwydd bythefnos o flaen llaw. Cliciwch yma i archebu eich lle heddiw.

Ddim yn aelod? Mae ein haelodaeth hollgynhwysol yn dechrau o &25 y mis sydd yn cynnwys y gampfa, dosbarthiadau ffitrwydd a nofio. Ymunwch ar-lein heddiw