Aelodaeth nofio FAST (techneg dull nofio a ffitrwydd)

Aelodaeth nofio FAST (techneg dull nofio a ffitrwydd)

A ydych chi'n paratoi ar gyfer eich triathlon cyntaf neu'n awyddus i gael eich perfformiad gorau yn eich digwyddiad nesaf? Gallwn eich helpu i wella pa bynnag agwedd ar eich nofio yr hoffech wella drwy ein rhaglen FAST.

Mae ein rhaglen FAST yn sesiynau nofio dan arweiniad hyfforddwyr i'r rhai sy'n chwilio am sesiynau o ansawdd uchel sydd wedi'u hanelu at wella techneg, cyflymder a dygnwch. 

Mae'r adborth arbenigol a'r cymorth yr ydych yn eu cael bob wythnos yn sicrhau eich bod yn gwella  yn y meysydd yr ydych am ganolbwyntio arnynt. Bydd ein hyfforddwyr yn nodi unrhyw wendidau yn eich dull nofio ac yn gosod ymarferion ar eich cyfer i'ch helpu i gywiro eich techneg. 

Byddwch yn derbyn adborth rheolaidd ar eich cynnydd gan yr hyfforddwr ac os oes gennych unrhyw gwestiynau mae ein hyfforddwyr wrth law i'w hateb i sicrhau eich bod yn elwa cymaint â phosibl ar y sesiynau.

Mae'r sesiynau hyn yn gyfle gwych i chi gwrdd ag athletwyr triathlon a nofwyr tebyg i chi sy'n awyddus i wella eu dull nofio.

Cynnwys y sesiwn;

sesiwn 45 munud wedi'i strwythuro ar gyfer pob gallu

Cyngor ar dechneg

Gwaith ar gyflymder a dygnwch

Hyfforddwr yn cofnodi ac yn dadansoddi cynnydd

Adborth rheolaidd gan yr hyfforddwr

Mae'r sesiynau FAST ar gael yn y safleoedd canlynol yn unig ar hyn o bryd ond rydym yn awyddus i ymestyn y rhaglen i byllau nofio Caerfyrddin a Llanymddyfri yn fuan iawn;

  • Canolfan Hamdden Llanelli
  • Canolfan Hamdden Rhydaman 

Dewisiadau o ran aelodaeth

Dewiswch un aelodaeth o'r canlynol i chi gael cychwyn arni heddiw.  Gallwch ymuno ar-lein heddiw neu ymweld â Llanelli neu Rhydaman

FAST

Mae'r aelodaeth hon yn cynnig 2 sesiwn yr wythnos (45 munud yr un) gyda hyfforddwr.

&22.00 y mis

YMUNWCH AR-LEIN

FAST - Cynnig Ychwanegol

Gellir ychwanegu'r aelodaeth hon at ein haelodaeth graidd e.e. Aelodaeth Aelwyd, Platinwm, Efydd, myfyriwr neu dros 60 oed ac mae'n cynnig 2 sesiwn yr wythnos gyda hyfforddwr

&16.50 y mis

YMUNWCH AR-LEIN

FAST - Ysgafn

Mae'r aelodaeth hon yn cynnig 1 sesiwn yr wythnos gyda hyfforddwr

&11.00 y mis

YMUNWCH AR-LEIN

FAST - Cynnig Ychwanegol Ysgafn

Gellir ychwanegu'r aelodaeth hon at ein haelodaeth graidd e.e. Aelwyd, Platinwm, Efydd, myfyriwr neu dros 60 oed ac mae'n cynnig 1 sesiwn yr wythnos gyda hyfforddwr

&8.75 y mis

YMUNWCH AR-LEIN