NEWYDD! Boogie Bounce

NEWYDD! Boogie Bounce

 
 
Mae Boogie Bounce wedi cyrraedd Canolfan Hamdden Llanelli - gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ymuno â'r diweddaraf ym myd ffitrwydd!

Mae’r dosbarth ffitrwydd newydd hwn yn un o’r ffyrdd gorau o gadw’n HEINI, cael HWYL a llosgi BRASTER! Mae’r dosbarth hwn, sydd wedi'i goreograffu i gerddoriaeth ysgogol, yn cynnig ymarfer i’r corff cyfan gan ddefnyddio trampolîn bach, sy'n golygu llai o straen ar eich cymalau.

Mae Boogie Bounce yn defnyddio technegau hyfforddiant egnïol iawn â seibiannau i sicrhau’r ffordd fwyaf effeithiol o losgi braster trwy gyfres o neidio, bownsio, sboncio a symudiadau stompio i enwi dim ond ychydig.

Mae'r dosbarth egnïol hwn yn addas i bobl o bob oedran a lefel ffitrwydd.

Dim ond ar gael yng Nghanolfan Hamdden Llanelliar hyn o bryd.

Lefel Dwysedd: Canolig – Uchel
Ble: Canolfan Hamdden Llanelli

Pryd:

Pob dydd Llun 6.15pm
Pob dydd Mawrth 9.30am a 6pm
Pob dydd Mercher 9.30am
Gallwch weld yr amserlen dosbarthiadau ffitrwydd yma.

Oeddech chi'n gwybod? Os ydych yn talu am eich aelodaeth yn fisol, cewch y fraint o archebu’ch dosbarthiadau ffitrwydd ar-lein hyd at bythefnos o flaen llaw, ond cofiwch gasglu’ch derbynneb ar gyfer y dosbarth yn y dderbynfa neu yn un o’r ciosgau.

Ddim yn aelod? Mae ein haelodaeth hollgynhwysol yn dechrau o &25 y mis, sy’n cynnwys y gampfa, dosbarthiadau ffitrwydd a nofio. Ymunwch ar-lein heddiw