Pleidleisiwch dros eich arwr chwaraeon

Pleidleisiwch dros eich arwr chwaraeon

 
 
Mae Gwobrau Chwaraeon Sir Gaerfyrddin a gefnogir gan Grŵp Owens yn ôl ac rydym yn chwilio am sêr chwaraeon Sir Gaerfyrddin.

Mae'r gwobrau blynyddol hyn yn cydnabod cyflawniadau rhagorol athletwyr, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr chwaraeon ledled Sir Gaerfyrddin.

Mae 11 categori ar gyfer enwebiadau, gan gynnwys:

• Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn
• Chwaraewr Ifanc y Flwyddyn
• Chwaraewraig Ifanc y Flwyddyn
• Chwaraewr Anabl y Flwyddyn
• Chwaraewraig Anabl y Flwyddyn
• Hyfforddwr Chwaraeon o Safon Uchel y Flwyddyn
• Hyfforddwr Chwaraeon Cymunedol y Flwyddyn
• Gwirfoddolwr y Flwyddyn
• Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn
• Tîm y Flwyddyn
• Tîm Ifanc y Flwyddyn
 


Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw dydd Gwener, 24 Tachwedd.

Bydd y rhai sydd ar y rhestr fer ym mhob categori yn cael eu gwahodd i'r seremoni wobrwyo a gynhelir ddydd Gwener 2 Chwefror 2018.