Chwilbedlo Rhithwir yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin

Chwilbedlo Rhithwir yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin

Dewch i'r ganolfan ac ewch ar feic o'ch dewis a fydd yn eich arwain drwy wahanol dirweddau gan ddod o hyd i dirluniau trawiadol y gellir eu dilyn ar y sgrin. Wrth ymdroelli ar hyd y ffyrdd, y llwybrau a'r traciau byddwch yn cael eich herio gan ddulliau ymarfer corff ysbeidiol a dulliau eraill sy'n gwella eich dycnwch.

Bydd y rhain yn sicr o'ch gwthio i'r eithaf. Cewch eich gwobrwyo â chyfnodau o orffwys ger rhai o dirnodau mwyaf prydferth y wlad. Teithiwch ar draws Seland Newydd neu Ganada ar ymgyrch i roi hwb i'ch ffitrwydd cardiofasgwlaidd ac i ymarfer rhan isaf y corff.

Beth mae hyn yn ei olygu i gwsmeriaid Talu Fesul Sesiwn ac i'r aelodau? Mae'n golygu rhagor o amrywiaeth a'r gallu i chwilbedlo bron â bod ar unrhyw adeg y mae'r clwb ar agor, y tu allan i'r sesiynau beicio dan gyfarwyddyd yr hyfforddwr. Mae'r llwybrau anhygoel ar gael i unigolion o bob lefel ffitrwydd ac maent yn sicr o roi her i bob un ohonoch a fydd yn eich annog i barhau i’ch gwthio eich hun.

Cewch eich arwain drwy'r profiad ymarfer cyfan a byddwch yn gadael gyda'r teimlad arbennig o fod wedi cyflawni sesiwn wych!