Hyfforddwr Clwb Sboncen Caerfyrddin yn cael cydnabyddiaeth

Hyfforddwr Clwb Sboncen Caerfyrddin yn cael cydnabyddiaeth

 
Yn y llun: Chris Barker (ar y chwith) a Jenny Jones (ar y dde)

Cafodd Jenny Jones o Glwb Sboncen Caerfyrddin a Chris Barker o Glwb Sboncen Bush Penfro ill dau gydnabyddiaeth fel Hyfforddwyr y Flwyddyn yng ngwobrau diweddar WSRB (Sboncen a Phêl-raced Cymru).  Cafodd y ddau hyfforddwr y wobr bwysig hon am eu hymroddiad i wella sboncen ar gyfer plant iau o fewn eu clybiau a'r gymuned leol.

Hefyd, derbyniodd Jenny ei chap am gynrychioli Cymru wedi iddi gymryd rhan yng nghystadleuaeth y Meistri Rhyngwladol (Cartref) yng Ngerddi Soffia, Caerdydd.

Da iawn i Jenny Jones, Prif Hyfforddwr Clwb Sboncen Caerfyrddin.

Diddordeb mewn chwarae sboncen?

Mae Jenny yn darparu hyfforddiant sboncen bob dydd Sadwrn ar gyfer plant rhwng 7 ac 16 oed.

09:30am-10:30am: Cyflwyno'r gamp a rheolau’r gêm i ddechreuwyr.

10:30am-12:30pm: Mae'r sesiwn hon yn ddelfrydol ar gyfer rhai sydd eisiau gwella.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Chanolfan Hamdden Caerfyrddin drwy ffonio 01267 224700.