Mae arnom eich angen! 

Mae arnom eich angen! 

Ydych chi dros 16 oed?

Ydych chi am fod yn aelod o dîm sy'n dysgu dros 2,500 o blant y Sir i nofio?

Mae Gweithgareddau Dŵr yn elfen allweddol o'n gweithgareddau i blant iau ac wrth gyflwyno Sblash i'n Rhaglen Dysgu Nofio, rydym yn cyflwyno nofio i blant dan 4 oed. 

Mae darparu cynorthwywyr yn y dŵr yn ystod y sesiynau hyn wedi agor llwybr newydd i'r rheiny sy'n chwilio am yrfa ym maes hamdden ac i'r rheiny sy'n chwilio am opsiynau heriol i wirfoddoli fel rhan o'u haddysg.

Dywedodd Steffan, sydd wedi chwarae rhan allweddol yn Sblash ers i’r gweithgaredd hwn gael ei gyflwyno i'n rhaglen, "Mae bod yn gynorthwyydd yn brofiad gwerthfawr iawn – gallwch gael effaith gadarnhaol iawn ar y plant, ac mae bod yn rhan o'u datblygiad yn deimlad mor foddhaus"

Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig, cyfeillgar ac ymroddgar i ymuno â'n tîm – a oes gennych chi'r hyn sydd ei eisiau?

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â; actifsirgar@sirgar.gov.uk